Participantes
Buscar
Archivos

Archivo por autor

PostHeaderIcon Declaración institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 «Conectar a las personas con la naturaleza».

IMG_0738El Ararteko se suma este 5 de junio a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este año el lema escogido es «Conectar a las personas con la naturaleza», una sugerente invitación a volver la mirada hacia la naturaleza que nos rodea, acercándonos a los espacios naturales más próximos, para reflexionar así sobre la Tierra, nuestro hogar común.

La mitad de la Humanidad, 3.500 millones de personas, viven actualmente en ciudades. Se espera que para el año 2030 lo haga el 60% de la población mundial. Esta sociedad altamente urbanizada tiene dificultades para mantener un contacto cercano con el medio natural. Al mismo tiempo, muchas otras personas que viven en entornos rurales, pueden seguir disfrutando de hábitats naturales. La cercanía a la naturaleza permite comprender mejor, en el día a día, la necesidad de evitar que continúe el deterioro de nuestro medio ambiente, prevenir la sobreexplotación de los recursos naturales y mantener una convivencia equilibrada entre el ser humano y otras especies que también pueblan el planeta.

El Ararteko comparte la preocupación de la ciudadanía vasca y europea ante el menosprecio ignorante y egoísta del que hacen gala algunos líderes de poderosos países en relación con la supervivencia del planeta en el que vivimos todos. Conmemorar el día del medio ambiente en este año 2017 representa una oportunidad de expresar la voluntad de los vascos de participar en la defensa de los ecosistemas, de las especies salvajes, de los recursos naturales -acuíferos limpios, aire puro… – que resultan esenciales para las generaciones venideras y para la propia supervivencia de la especie humana.

Contemplar la naturaleza, su flora y fauna, sirve para valorar en su justa medida los enormes servicios que prestan los ecosistemas. Aunque éstos no sean fácilmente cuantificables, lo cierto es que los océanos, bosques y suelos del planeta, ejercen una función esencial para la vida, actuando como enormes sumideros de gases de efecto invernadero que regulan el clima. Cada ecosistema genera sinergias de apoyo a otros ecosistemas, como, por ejemplo, el papel que juegan los insectos en la polinización, crucial para la conservación de la biodiversidad y para la producción de recursos alimenticios. Por su parte, otros elementos de la naturaleza como el sol, el viento, las mareas… generan una parte cada vez más importante de la energía primaria que requiere la sociedad para su progreso. Al mismo tiempo, los ecosistemas también sirven para deleitarse en su contemplación. Esa mera observación de la naturaleza viva produce beneficios inmateriales al ser humano: el enriquecimiento personal, la mayor sensibilidad hacia el entorno, el desarrollo de los sentidos, la reflexión o la recreación de experiencias.

Euskadi es aún un lugar privilegiado para poder disfrutar del entorno natural. Nuestro país dispone de una extensa red de espacios naturales que permiten contemplar la belleza y diversidad de valles, montes y litoral. El Gobierno Vasco, desde la declaración en el año 1989 del parque natural de Urkiola, ha designado otros ocho parques naturales a lo largo de la geografía vasca; a saber, Aralar, Gorbeia, Aiako Harria, Aizkorri-Aratz, Armañón, Gorbeia, Izki, Pagoeta y Valderejo. La Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco también incluye a los biotopos protegidos de Inurritza, Itxina, Lagunas de Laguardia, San Juan de Gaztelugatxe, Leitzaran y el tramo litoral entre Deba-Zumaia. Estos espacios naturales ocupan más del 10 % de la superficie de la Comunidad Autónoma y un 20% si se incluyen los espacios de la Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Protección para las Aves y los Lugares de Importancia Comunitaria. La estrecha vinculación de los vascos y vascas con estos espacios naturales viene desde tiempos remotos. El Ararteko invita a los poderes públicos, a las organizaciones de defensa del medio ambiente y a la ciudadanía en general a mantener y desarrollar esa conexión vital con nuestro entorno y a garantizar la especial protección y promoción de nuestro patrimonio natural.

La jornada del 5 de junio que propone el Día Mundial del Medio Ambiente es una ocasión para renovar nuestro compromiso como pueblo con la protección de nuestro bello y diverso entorno natural. Representa una ocasión ideal para conocer mejor y apreciar los parques naturales, biotopos y otros espacios naturales que nos ofrece Euskadi. Disfrutémoslos.


IMG_0232[1]Ekainaren 5ean, Ararteko erakundeak bat egiten du Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzearekin. Ospakizun hori Nazio Batuen Ingurumen Programak sustatzen du eta honako goiburua aukeratu du 2017an: “Pertsonak naturarekin harremanetan jartzea”. Naturari hurbiletik begiratzeko gonbidapen iradokitzailea da, gertuen dauden naturaguneetara joan eta Lurrari buruz gogoeta egiteko, guztion etxea baita.

Gizateriaren erdia, 3.500 milioi pertsona, hirietan bizi dira gaur egun. 2030. urterako, ustez hala egingo dute munduko biztanleen %60k. Hain urbanizatuta dagoen gizarte honek nekez izan dezake gertuko harremana naturarekin. Aldi berean, baserri giroan bizi diren beste pertsona askok oraindik ere goza dezakete habitat naturalez. Naturarekiko gertutasun horrek hobeto ikusarazten du, egunero, gure ingurumena hondatzen jarraitzea eragotzi behar dela, baliabide naturalak neurriz gain erabiltzea prebenitu behar dela eta gizakiok eta planetako beste espezie batzuek elkarrekin modu orekatuan bizi behar dugula.

Arartekoa kezkatuta dago, euskal herritarrak eta Europakoak bezalaxe, herrialde ahaltsu batzuetako zenbait buruzagik ezjakintasunez eta berekoikeriaz gutxiesten dutelako guztiok bizi garen planetaren biziraupena. 2017an ingurumenaren eguna ospatzea aukera ona da euskal herritarren borondatea adierazteko: alegia, euskal herritarrek parte hartu nahi dutela ekosistemak, espezie basatiak, natura baliabideak -akuifero garbiak, aire garbia… babesten, baliabide horiek behar-beharrezkoak baitira geroko belaunaldientzat eta giza espezieak iraun dezan.

Naturari, flora eta faunari so egitea lagungarria da ekosistemek egiten dituzten zerbitzu itzelak behar bezala aintzat hartzeko. Horiek zenbatzea erraza ez bada ere, planetako ozeano, baso eta lurzoruek bizitzarako funtsezko eginkizuna betetzen dute, klima doitzen duten berotegi-gas handiak bailiren jarduten baitute. Ekosistemek sinergia lagungarriak sortzen dizkiete beste ekosistema batzuei: horren adibide dugu intsektuek polinizazioan betetzen duten zeregina, erabakigarria benetan, bioaniztasuna iraunarazteko eta elikagaiak ekoizteko. Bestalde, naturako beste osagai batzuk, hala nola eguzkiak, haizeak, itsasaldiek eta abarrek gizarteak aurrera egiteko behar duen oinarrizko energiaren gero eta zati handiagoa sortzen dute. Aldi berean, ekosistemek beroriei begira gozatzeko ere balio dute. Begiratze hutsak onura materiagabeak ekartzen dizkio gizakiari: nork bere burua aberastea, inguruarekiko sentikorrago agertzea, zentzumenak garatzea, hausnartzea edo esperientziak birsortzea.

Euskadi oraindik toki paregabea da natura inguruaz gozatzeko. Gure herriak naturagune sare zabala daukanez gero, haran, mendi eta itsasertzen edertasuna eta aniztasuna ikus daiteke. Eusko Jaurlaritzak, 1989. urtean Urkiola parke naturaltzat jo zuenetik, beste zortzi parke natural izendatu ditu euskal geografian barrena: hain zuzen, Aralar, Gorbeia, Aiako Harria, Aizkorri-Aratz, Armañón, Gorbeia, Izki, Pagoeta eta Valderejo. Euskal Herriko Naturagune Babestuen Sarean sartuta daude, halaber, Inurritza, Itxina, Guardiako aintzirak, Gaztelugatxeko San Joan, Leitzaran eta Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo babestuak. Natura-eremu horiek autonomia erkidegoaren azaleraren %10 baino gehiago hartzen dute, eta %20, Natura 2000 Sareko guneak barne hartzen badira, adibidez, hegaztientzako babes bereziko eremuak eta Erkidegoko garrantzi handiko lekuak. Euskaldunok naturagune horiekin dugun lotura aspaldikoa da. Arartekoak agintari publikoei, ingurumena babesteko elkarteei eta herritarrei oro har eskatzen die naturarekin dugun bizi-harreman hori mantendu eta garatu dezatela, eta gure natura ondarea bereziki babestu eta sustatuko dela berma dezatela.

Ingurumenaren Munduko Egunak proposatzen duen eguna, ekainaren 5a, aukera bat da gure natura-inguru eder eta anitza babestearekin herri gisa hartu dugun konpromisoa berritzeko. Aukera ezin hobea da Euskadiko parke natural, biotopo eta beste naturagune batzuk hobeto ezagutzeko eta horiekin atsegin hartzeko. Goza dezagun horietaz!

 

PostHeaderIcon Frío en los hogares. El Ararteko propone medidas contra la pobreza energética.

tercera-edad

Artículo de opinión del Ararteko, Manuel Lezertua, publicado el  Día Europeo contra la pobreza energética, en Berria, Deia, Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa

El mes de febrero es un mes frío, a veces gélido. En esta época las masas de aire siberiano se desplazan hacia el sur de Europa, provocando descensos generalizados de las temperaturas. Se recuerda aún aquel febrero de1956, cuando el frío atenazó a Euskadi durante más de una semana. Aquel frío polar asoló media Europa y, para rememorarlo, algunos colectivos como la Asociación de Ciencias Ambientales o la Plataforma por un nuevo modelo energético (en Euskadi, Gure Energia) reivindican el 17 de febrero como el Día Europeo contra la Pobreza Energética.

La pobreza energética es la dificultad que padecen muchas personas para mantener su vivienda en unas condiciones mínimas de confort, lo que requiere disponer de una temperatura interior adecuada o de electricidad suficiente para las necesidades diarias. Es un tipo específico de pobreza cuya importancia creciente tiene mucho que ver con la gran incidencia que tiene hoy la energía para el bienestar de la población. Es un bien común esencial que permite mantener un nivel de vida digno, elemento indispensable para ejercer el derecho efectivo al disfrute de una vivienda.

La precariedad en el acceso a la energía no está exclusivamente ligada a la falta de renta para hacer frente al pago de servicios energéticos del hogar (electricidad o gas). La pobreza energética está también directamente relacionada con otros factores como la eficiencia energética o la factura de la energía. La antigüedad media del parque de viviendas vasco roza los 40 años, con muchos edificios construidos sin prestar atención a las necesidades de ahorro de energía. Por otro lado, la pobreza energética depende en igual medida del coste de la energía. Pues bien, según datos del Ente Vasco de Energía, la factura energética en el sector residencial se ha incrementado muy por encima de otros parámetros económicos, pasando de 718 € por hogar, en 2007, a 1.037 € en 2015.

Es cierto que el sistema vasco de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social han servido para paliar los efectos más indeseables de la exclusión energética. Sin embargo, personas y familias siguen sometidas en Euskadi al fenómeno de la pobreza energética en invierno. El porcentaje de hogares vascos que en el año 2015 no podían mantener la vivienda a una temperatura adecuada alcanzó, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 7,7%, cerca de 235.000 personas, según la encuesta de necesidades sociales del Gobierno Vasco.

La problemática de la pobreza energética ha emergido con fuerza en el debate público, con inciertos resultados por el momento. Es de esperar que una inminente regulación estatal y vasca sirva para prevenir las situaciones de precariedad. Ante la ausencia de una normativa estatal, varias comunidades autónomas han regulado mecanismos para salvar a sus ciudadanos del frío y la oscuridad. El Tribunal Constitucional en su sentencia de marzo de 2016, aun cuestionando la competencia autonómica para establecer un régimen económico propio en el sector energético, admite la posibilidad de intervención para paliar la pobreza energética. El reciente Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre, regulador del mecanismo de financiación del bono social, ha diferido en el tiempo otras medidas de protección al consumidor vulnerable.

En ese contexto, el Ararteko elaboró una recomendación general en la que instaba a los poderes públicos a adoptar un plan vasco de lucha contra la pobreza energética, que requiere identificar a los colectivos más vulnerables, reconocer el deber de información sobre cómo ahorrar en la factura energética e incrementar la eficiencia energética de las viviendas. También pidió que se garantizara el suministro energético a todas las personas en esa situación de vulnerabilidad, para impedir su interrupción en los períodos más críticos.

El Ararteko ha destacado recientemente las medidas tomadas por ayuntamientos como Irun, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián para concertar con las empresas energéticas mecanismos de coordinación que eviten la interrupción del suministro energético en hogares vulnerables. El Ayuntamiento de Zarautz, junto con las ayudas sociales, también ha concertado con una empresa cooperativa de energía renovable un programa de información y asesoramiento dirigido a reducir la factura energética. Y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, tras concluir un convenio de colaboración con Cruz Roja País Vasco, ha incorporado disposiciones sobre pobreza energética en el decreto que regula las ayudas de emergencia social.

Sin duda, se trata de los primeros pasos de una estrategia vasca contra la pobreza energética. Ello conlleva reconocer su existencia e incorporar específicamente este fenómeno en las políticas públicas. Es prioritario, ciertamente, paliar sus consecuencias más dramáticas, como los cortes de suministro. Dicho esto, el Ararteko propone ir más lejos y realizar esfuerzos en el ahorro y en la eficiencia energética, enfocando las políticas públicas hacia la reducción del gasto energético, la rehabilitación de viviendas obsoletas, la reducción de la factura energética y la autogeneración de energía en los hogares.

Las olas de frío del norte de Europa nos seguirán azotando en los meses de invierno. Como Ararteko, quisiera promover el debate público para reducir significativamente –si no erradicar el frío de los hogares vascos. Estoy convencido de que, gracias al concierto de poderes públicos, empresas, cooperativas energéticas y consumidores, el impulso de estas medidas contra la pobreza energética servirá a ese objetivo.

Manuel Lezertua
Arartekoa


tercera-edad

HOTZA ETXEETAN

2017ko otsailaren 17a

Berria, Deia, Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa

Otsaila hilabete hotza da, hotz-hotza batzuetan. Garai honetan Siberiako aire-masak Europako mendebaldera mugitzen dira eta, oro har, tenperatura jaitsarazten dute. Oraindik gogoan dugu 1956ko otsail hura, hotzak Euskadi astebete pasatxo harrapatu zuenekoa. Hotz polar hark Europa erdia astindu zuen, eta hura gogoratzeko, zenbait elkartek, hala nola Ingurumen Zientzien Elkarteak edo Energia-eredu berri baten aldeko plataformak (Euskadin, Gure Energia), otsailaren 17a aldarrikatzen dute Energia-pobretasunaren kontrako Europako Eguntzat.

Pertsona askok beren etxebizitza gutxienezko erosotasun-egoeran mantentzeko duten zailtasuna da energia-pobretasuna. Erosotasun hori lortzeko, etxe barruan tenperatura egokia izan behar da, edo argindar nahikoa, eguneroko beharrak asetzeko. Pobretasun mota berezi bat da, eta gero eta garrantzi handiagoa dauka, batez ere energiak, gaur egun, biztanleen ongizatean eragin handia duelako. Funtsezko ondasun komuna da, bizimodu duina ahalbidetzen duena, eta hori ezinbestekoa da etxebizitza bat izateko benetako eskubidea baliatzeko.

Energia eskuratzeko prekariotasunak zerikusia du, jakina, etxeko energia-zerbitzuak (argindarra edo gasa) ordaintzeari aurre egiteko errentarik ez izatearekin. Baina ez horrekin bakarrik. Energia-pobretasuna beste faktore batzuekin ere zuzenean lotuta dago, adibidez, energia-eraginkortasunarekin edo energia-fakturarekin. Euskadiko etxebizitzek, batez beste, 40 urte inguru dituzte, eta eraikin asko energia aurrezteko beharrak aintzat hartu gabe jaso ziren. Bestalde, energia-pobretasuna energiaren kostuaren mende ere badago. Horrela bada, Energiaren Euskal Erakundearen datuen arabera, energiaren faktura etxebizitzen sektorean beste parametro ekonomiko batzuen oso gainetik areagotu da: 2007an etxe bakoitzeko 718 euro izatetik, 2015ean 1.037 euro izatera igaro da.

Egiaz, diru-sarrerak bermatzeko euskal sistema eta gizarte larrialdietarako laguntzak baliagarriak izan dira energia-bazterketaren ondoriorik txarrenak arintzeko. Hala eta guztiz ere, Euskadin oraindik ere hainbat pertsona eta familia daude energia-pobretasunaren mende neguan. Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera, 2015. urtean, Euskadiko familietatik %7,7k ezin zuten etxebizitza tenperatura egokian mantendu; hau da, 235.000 pertsonak gutxi gorabehera, Eusko Jaurlaritzaren gizarte-beharren gaineko galdesortaren arabera.

Energia-pobretasunaren arazoa indartsu azaleratu da eztabaida publikoan, emaitza ezezagunekin, oraingoz. Espero izatekoa da Estatuko eta Euskadiko berehalako erregulazio batek prekariotasun egoerak prebenitzeko balio izatea. Estatuko araudirik ez dagoenez gero, autonomia erkidego batzuek zenbait mekanismo arautu dituzte herritarrak hotzetik eta iluntasunetik ateratzeko. Nahiz eta Auzitegi Konstituzionalak, 2016ko martxoko epaian, zalantzan jarri zuen autonomia erkidegoek energiaren sektorean araubide ekonomiko propioa ezartzeko eskumenik ba ote duten, onartzen du esku hartzeko aukera, energia-pobretasuna arintzeko. Oraindik orain onartu den abenduaren 23ko 7/2016 Errege Lege-Dekretuak, gizarte bonua finantzatzeko mekanismoa arautzekoak, denboran atzeratu egin ditu kontsumitzaile ahulak babesteko beste neurri batzuk.

Testuinguru horretan, Arartekoak gomendio orokor bat egin zuen. Botere publikoei eskatu zien energia-pobretasunaren kontra borrokatzeko euskal plan bat onar zezatela. Hori egiteko, talde ahulenak identifikatu behar dira, energia-fakturan nola aurreztu jakinarazteko betebeharra onartu behar da, eta etxebizitzetan energia-eraginkortasuna areagotu. Era berean, Arartekoak galdegin zuen egoera txarrean zeuden pertsona guztiei energia-hornidura berma ziezaietela, aldirik larrienetan hornidura eten ez ziezaieten.

Arartekoak berriki nabarmendu ditu zenbait udalek (Irun, Bilbo, Gasteiz eta Donostiakoek, esaterako) energia-enpresekin koordinazio-mekanismoak adosteko hartu dituzten neurriak, egoerarik txarrenean dauden familien etxeetan energia-hornidura eten ez dezaten. Zarauzko Udalak, gizarte laguntzekin batera, informatzeko eta aholkuak emateko programa bat adostu du energia berriztagarrien enpresa kooperatiba batekin, energiaren faktura murrizteko asmoz. Eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, Euskal Herriko Gurutze Gorriarekin lankidetza-hitzarmen bat amaitu ostean, energia-pobretasunari buruzko hainbat xedapen sartu ditu gizarte larrialdietako laguntzak arautzen dituen dekretuan.

Energia-pobretasunaren aurkako euskal estrategiaren lehen urratsak dira, dudarik gabe. Beraz, arazo hori egon badagoela onartu behar da, eta politika publikoetan berariaz sartu. Jakina, ezer baino lehen, horren ondoriorik larrienak arindu behar dira, adibidez, hornidura-eteteak. Hori esan eta gero, Arartekoak harago joatea proposatzen du, energia aurrezten eta eraginkorrago bihurtzen ahaleginak egitea, politika publikoak energia-gastua gutxitzera bideratuz, zaharkitutako etxebizitzak berriztatuz, energia-faktura murriztuz eta etxeetan nork bere energia sortuz.

Europako iparraldeko hotz boladek orain arte bezala astinduko gaituzte neguko hilabeteetan. Ararteko naizenez, eztabaida publikoa sustatu nahiko nuke Euskadiko etxeetan hotza nabarmenki gutxitzeko –edota desagerrarazteko . Ziur nago botere publiko, enpresa, energia-kooperatiba eta kontsumitzaileen arteko adostasunari esker, energia-pobretasunaren kontrako neurri horiek bultzatzeak lagunduko duela helburu hori lortzen.

Manuel Lezertua
Arartekoa


PostHeaderIcon La información ambiental dentro del plazo de un mes

jornadaUna persona puso en consideración del Ararteko la falta de respuesta a una solicitud de información ambiental dentro del plazo de un mes previsto en la normativa. La información hacía referencia a la documentación registrada en el Programa de Vigilancia de la instalación Zabalgarbi durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

El Ararteko pidió al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda información sobre esta solicitud y el retraso en la remisión de la información solicitada. El Departamento nos facilitó la respuesta ofrecida al reclamante, en la que se estimaba la petición. Respecto al retraso en su envío, el informe señala que el volumen de la información solicitada, junto con el periodo al que se refería, imposibilitaba su respuesta en el plazo previsto.

Una vez confirmada esa respuesta, el Ararteko ha concluido su intervención recordándole al Departamento la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y en los plazos previstos en la normativa que regula el derecho de acceso a la información medioambiental.

En este caso, la administración ambiental debe comunicar al solicitante el acuse de recibo de su solicitud, así como la ampliación del plazo de un mes para contestar.

De forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer el acceso a la información de las personas interesadas en temas ambientales.


Pertsona batek Arartekoari azaldu zionez, ingurumen arloko informazio eskaera bat egin zuen, baina ez zuen erantzunik jaso araudian ezarritako hilabeteko epearen barruan. Informazio horrek zerikusia zuen Zabalgarbi instalazioaren Zaintza Programan 2004, 2005, 2006, 2007 eta 2008. urteetan erregistratu ziren agiriekin.

Arartekoak eskaera horri eta informazioa bidaltzeko orduan gertatutako atzerapenari buruzko argibideak eskatu zizkion Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari. Sail horrek kexagileari emandako erantzuna helarazi zigun, non eskaera onartu zuen. Igortzeko orduan izandako atzerapenari buruz, txostenean adierazi du eskatutako informazioa hain zabala izanik eta zer aldiri zegokion ikusita, ezinezkoa zela xedatutako epean erantzutea.

Erantzun hori egiaztatu ondoren, Arartekoak bukatu du bere esku-hartzea. Aldez aurretik, Sailari gogorarazi dio bizkor, lehentasuna emanez eta ingurumen arloko informazioa eskuratzeko eskubidea erregulatzen duen araudian ezarritako epeetan izapidetu eta ebatzi behar dituela ingurumen arloko informazio eskaerak.

Kasu honetan, ingurumen arloko administrazioak eskatzaileari jakinarazi behar dio jaso duela haren eskaera, eta hilabete luzatuko dela erantzuteko ohiko epea.

Legezko betebehar horren osagarri, interesgarria da beste bide batzuk bilatzea informazio hori helarazteko eta ingurumen-gaiak ardura zaizkien pertsonei informazioa eskuratzea errazteko.

PostHeaderIcon Apología del descanso

IMG_8167[1]Los ecos del verano se alejan y con ellos los de las fiestas populares que cada año se celebran en nuestros pueblos y ciudades. Estas fiestas representan un aspecto importante de identidad colectiva, son instrumento de cohesión y participación social, expresión tradicional de alegría y disfrute popular y fuente innegable de actividad económica. Al mismo tiempo, las fiestas propician el bullicio y, muchas veces, un exceso de decibelios en la calle…y en muchos domicilios. El fin del verano parece, por tanto, un momento propicio para reflexionar sobre las consecuencias que genera el ruido para sectores considerables de la población.

Y es que muchas personas no consiguen descansar. Según datos estadísticos, cerca de un 25% de las familias en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra sufre problemas de ruido excesivo en sus hogares por causa del tráfico rodado, del ocio o de ciertas actividades hosteleras. Por ello, son muchas las personas que tienen dificultades para disfrutar de un descanso reparador, indispensable para su salud e integridad, siendo así que se hallan en el interior de sus domicilios, el ámbito más privado y protegido de intimidad personal y familiar.

El derecho al descanso no es una configuración teórica ni una mera apelación retórica. Forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal, a la protección de la salud y a la inviolabilidad del domicilio. Así lo ha considerado repetidamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): la contaminación acústica vulnera los derechos fundamentales al respeto de la salud, la integridad física, intimidad privada y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. El Convenio de Derechos Humanos impone a las autoridades la obligación positiva de garantizar el disfrute pacífico del derecho al descanso, tomando medidas eficaces contra invasiones acústicas derivadas de episodios de alboroto nocturno. El TEDH consideró que España había vulnerado estos derechos porque las autoridades habían permanecido pasivas frente a las agresiones acústicas que padecía la víctima, un residente a escasos metros de una discoteca con terraza a la cual se había concedido licencia de apertura sin tener en cuenta la normativa medio ambiental. La permisividad frente a un nivel de ruido superior a los límites autorizados que provoca daños graves y continuados viola, por consiguiente, el derecho europeo de los Derechos Humanos.

La normativa medioambiental ha venido desarrollando, es cierto, los aspectos preventivos, incitando a la elaboración de mapas de ruido, y medidas de control e inspección para paliar los excesos. Además, las administraciones locales, forales, autonómicas… están tomando conciencia del problema, implicándose crecientemente en la búsqueda de soluciones.

No obstante, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Ararteko del País Vasco llevan décadas recibiendo quejas ciudadanas para denunciar la existencia de focos emisores de contaminación sonora. Han dictado buen número de resoluciones y recomendaciones recordando a las administraciones, principalmente a las de ámbito local, su obligación de salvaguardar eficazmente los derechos básicos de las personas.

La problemática relativa a la invasión del domicilio por el ruido excesivo ha propiciado que los Defensores del Pueblo de todo el Estado hayan dedicado sus Jornadas anuales de Coordinación, celebradas recientemente en Pamplona-Iruña, a hacer balance de la acción en defensa del derecho fundamental al descanso.

En este marco, los Defensores del Pueblo acordaron un decálogo que insiste en la necesaria protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía cuando éstos sean vulnerados por causa de la contaminación acústica, llevando a cabo cuantas acciones estén legalmente a su alcance para garantizar el derecho a residir en un domicilio libre de ruido.

El Decálogo de los Defensores del Pueblo insiste también en la importancia de prevenir la contaminación acústica, impulsar la policía ambiental, en la elaboración de planes de inspección, el control de las condiciones de las licencias de actividad, la concienciación y participación ciudadana, la adquisición de equipamientos de medición del ruido, la respuesta rápida y eficaz a las quejas por contaminación sonora…

No hay ni siquiera que esperar a que vecinos y vecinas apesadumbrados por el ruido acudan a las autoridades. Estas deben de actuar de oficio ejecutando planes de inspección y controlando actividades (industriales, tráfico, discotecas, locales de jóvenes….) susceptibles de generar ruido.

No se trata de cuestionar el interés ni el beneficio que generan las actividades de ocio. Hay, simplemente, que conseguir que sean sostenibles, apoyando y valorando los esfuerzos por adecuarse a la normativa acústica y, por el contrario, tomando medidas firmes contra quienes actúan fuera de la legalidad e incumplen los parámetros de calidad acústica exigibles.

El Ararteko y el Defensor del Pueblo de Navarra continuarán promoviendo, cada uno en su respectivo ámbito territorial, soluciones que favorezcan actividades humanas sostenibles, bajas en decibelios y que sean compatibles con el derecho de todos los hogares al descanso. El ruido debe dejar de ser considerado como una simple molestia inevitable, asociada a nuestro modo de ser y nuestra cultura del ocio, y ser tratado como un grave problema que afecta a nuestra calidad de vida, a la cohesión social y al respeto de los derechos fundamentales de cada persona. 

Manuel Lezertua (Ararteko)

Javier Enériz (Defensor del Pueblo de Navarra- Nafarroako Arartekoa)

 

PostHeaderIcon La protección de la ola de Mundaka como un elemento de interés natural de este espacio de ocio para la práctica del surf

IMG_0232[1]El Ararteko tuvo conocimiento del conflicto originado en el litoral de Mundaka por las obras de reconstrucción del arenal de la playa de Laida tras los temporales acaecidos en el año 2015.

Un grupo de surfistas y asociaciones ecologistas solicitaron evaluar el impacto ambiental de los movimientos de arena en el litoral de Ibarrangelu y pidieron tomar medidas para reducir su afección en la ola de izquierda de Mundaka. Para ello planteaban buscar fórmulas para la adecuada protección de la ola y la barra de Mundaka y garantizar, así, la práctica del surf.

En septiembre de 2015 el Ararteko inició una actuación de oficio para analizar las actuaciones seguidas por las administraciones públicas vascas respecto a esta cuestión y mantuvo una reunión con el alcalde de Mundaka para conocer sus planteamientos y propuestas sobre la protección de la citada ola.

El Ayuntamiento nos informó que había promovido una declaración municipal como reserva de surf, como un paso previo para el reconocimiento de una figura de protección con entidad jurídica en el seno de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

También las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron una proposición no de ley sobre la declaración de la ola izquierda de Mundaka y la barra, así como la zona de surf de Urdaibai, como patrimonio natural y cultural.

Además, recientemente, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha incluido la protección de la ola de Mundaka en el Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOPV de 28 de noviembre de 2016). Esa disposición normativa ha incorporado, expresamente, a la ola izquierda sobre la barra de Mundaka como un elemento de interés natural, y regula la restricción de las operaciones de dragado y vertido de sedimentos en aguas de transición. En aquellos casos excepcionales en los que por motivos de uso público se pudieran permitir pequeñas aportaciones de arena a las playas, el plan rector exige acreditar la ausencia de afección “a elementos de interés natural, especialmente, a la rotura del oleaje sobre la barra de Mundaka.”

Estas medidas tomadas por las administraciones vascas han servido para promover la protección de la ola de Mundaka como un elemento de interés natural de este espacio de ocio para la práctica del surf. Por ello, a la espera de su correcta aplicación, damos por finalizada nuestra actuación.


Foto ubicada en https://www.euskadi.eus/r49-orokorra/es/contenidos/nota_prensa/mundakako_olatua/es_10212/mundakako_olatua.html

Foto ubicada en https://www.euskadi.eus/r49-orokorra/es/contenidos/nota_prensa/mundakako_olatua/es_10212/mundakako_olatua.html

Mundakako olatua natura intereseko elementu gisa babes dadin sustatzeko, surfean aritzeko aisia-leku horretan

Arartekoak jakin zuen Mundakako itsasbazterrean gatazka bat sortu zela, 2015ean izandako ekaitzen ondoren Laida hondartzako hareatza berreraikitzeko lanen ondorioz.

Surflari eta elkarte ekologista batzuek eskatu zuten neur zedila ingurumenean zer-nolako eragina izango zuten Ibarrangeluko itsasertzeko harea mugitzeko lanek, eta neurriak har zitezela lan horiek Mundakako ezkerreko olatuan izango zuten eragina gutxitzeko. Horretarako, Mundakako olatua eta barra egoki babesteko bideak bila zitezela proposatu zuten, surfean aritzeko aukera bermatzeko.

2015eko irailean Arartekoak ofiziozko jarduera bat hasi zuen, euskal herri-administrazioek gai horretan zer jarduera burutu zituzten aztertzeko, eta bilera bat egin zuen Mundakako alkatearekin, olatu hori babesteari buruz zer asmo eta proposamen zituen jakiteko.

Udalak jakinarazi zigun surferako erreserbatzat jotzeko udal adierazpen bat sustatu zuela, lehen urrats gisa, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren barruan entitate juridikoa duen babestu beharreko iruditzat jo arte.

Bizkaiko Batzar Nagusiek ere legez besteko proposamen bat onartu zuten, Mundakako ezkerreko olatua eta barra, baita Urdaibaiko surf-eremua ere, natura- eta kultura-ondasuntzat hartzearen gainean.

Gainera, oraindik orain, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak Mundakako olatua babestu behar dela ezarri du Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onartzen duen Dekretuan (EHAA, 2016ko azaroaren 28koa). Arauzko xedapen horrek berariaz adierazten du Mundakako barraren gaineko ezkerreko olatua natura intereseko elementua dela, eta trantsizioko uretan dragatze eta isurtze-lanak murriztea arautzen du. Aparteko kasuetan, erabilera publikoko arrazoiak direla eta, hondartzetara harea kopuru txikiak eramatea baimendu litekeenean, zuzentzeko plan horrek eskatzen du ziurta dadila horrek ez duela eraginik izango “natura-intereseko elementuen gainean (…), Mundakako barraren gainean olatuak hausteari dagokionez batez ere”.

Euskal herri-administrazioek hartutako neurri horiek baliagarriak izan dira Mundakako olatua natura intereseko elementu gisa babes dadin sustatzeko, surfean aritzeko aisia-leku horretan. Horregatik, zuzen ezarriko direlakoan, bukatutzat jotzen dugu gure jarduera.

PostHeaderIcon La Diputación Foral de Gipuzkoa deroga la autorización de caza de fringílidos (pequeños pájaros cantores) en ese Territorio Histórico

IMG_8167[1]El Boletín Oficial de Gipuzkoa recoge hoy la derogación de la orden foral que permitía, excepcionalmente, la captura y tenencia de ejemplares de determinadas aves fringílidas en Gipuzkoa.

La Orden Foral ha revisado el criterio anterior que permitía la práctica del silvestrismo de estos pequeños pájaros, dando respuesta, así, a la actuación de oficio iniciada hace un mes por el Ararteko para hacer cumplir, de forma efectiva, el régimen de excepción de la captura de pequeñas cantidades de aves fringílidas previsto en la Directiva Comunitaria relativa a la conservación de las aves silvestres y en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El Departamento foral ha tomada esa medida ante la posible repercusión que pudiera tener en la Comunidad Autónoma Vasca y en el Territorio Histórico de Gipuzkoa el expediente de infracción de la Comisión Europea incoado recientemente al respecto.


Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean gaur argitaratu denez, salbuespen gisa, Gipuzkoan zenbait hegazti fringilido ehizatu eta edukitzeko baimena ematen zuen foru agindua baliogabe gelditu da.

Foru Aginduak berrikusi egin du txori txiki horien silbestrismo-jarduera baimentzen zuen aurreko irizpidea. Hala, erantzun egin dio Arartekoak duela hilabete hasitako ofiziozko jarduerari, hau da hegazti silbestreak gordetzeko erkidegoko zuzentarauan eta Naturaren Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko Legean xedatutako hegazti fringilidoak zenbateko txikietan ehizatzeari buruzko salbuespen erregimena eraginkortasunez betearaztea xede zuen jarduerari.

Foru Sailak neurri hori hartu du Europar Batzordeak aurki horri dagokionez igorri duen zigor espedienteak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan izan zitzakeen ondorioen aurrean.

PostHeaderIcon El Ararteko inicia una actuación de oficio sobre la aplicación de la Directiva de aves silvestres en la práctica del silvestrismo en Euskadi

1358790742Estas aves viven normalmente en estado salvaje en los bosques y en espacios verdes urbanos. Existe una antiquísima actividad humana, conocida como silvestrismo, que ha supuesto desde tiempos inmemoriales la captura y cuidado en cautividad de estos pequeños pájaros de campo, con objeto de su retención y adiestramiento para el canto.

El Ararteko ha tenido conocimiento de que la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por continuar permitiendo, sin una adecuada justificación, está práctica cinegética.

Al mismo tiempo, diversos colectivos y asociaciones ecologistas, como Seo Birdlife, vienen cuestionando la compatibilidad del régimen de protección que prohíbe la captura y retención de estas aves con la práctica del silvestrismo.

El régimen de protección de las aves silvestres se recoge en la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, que mantiene la obligación de todos los Estados miembros de conservar todas las especies de aves que viven en estado salvaje. Para ello, los Estados deben aplicar medidas como la prohibición de la captura de las aves de forma intencionada, su venta o la posterior retención de especies cuya caza y captura no esté permitida.

Ese régimen de protección de las aves silvestres puede ser excepcionado por los Estados miembros, entre otros motivos, “para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades”. Una “explotación prudente” de aves salvajes debe incluir una mención de las especies que serán objeto de las excepciones, los métodos de captura autorizados, así como los límites y controles que deben ejercerse.

En ese contexto, sabemos que se han aprobado algunas resoluciones y órdenes forales para adaptar y limitar las capturas de fringílidos en el País Vasco. Asimismo, se han fijado condiciones de autorización, en función de los cambios normativos y de las recomendaciones o sugerencias de la Comisión Europea y de las reuniones técnicas, tanto de ámbito autonómico como estatal, sobre esta modalidad de silvestrismo.

A pesar de ello, la Comisión Europea ha iniciado diversas actuaciones dirigidas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Directiva de aves silvestres.

A la espera de la conclusión del procedimiento comunitario que determine su correcta aplicación, tanto Araba como Bizkaia ya han dejado sin efecto el régimen de excepción de la captura de fringílidos.

Sin embargo, hasta la fecha, no consta la derogación de la Orden foral de junio de 2009, que permite la aplicación de esa excepción en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Por ello, solicitamos información a la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la vigencia de la autorización de captura en vivo de aves fringílidas en ese territorio histórico y sobre la correcta aplicación del régimen de excepción previsto en la Directiva para la captura de pequeñas cantidades de ese tipo de aves.

Sin perjuicio de las competencias de los territorios históricos en esta cuestión, también consideramos interesante la valoración que sobre este tema haga el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y, en concreto, sobre la necesidad de adecuar el texto de la legislación vasca de protección de la naturaleza, o su normativa de desarrollo, a las previsiones de la Directiva comunitaria de conservación de las aves silvestres.

IMG_8167[1]


Hegazti horiek egoera basatian bizi ohi dira, basoetan eta hiriko berdeguneetan. Silbestrismoa deritzan gizakiaren aspaldiko jarduera baten ondorioz, antzina-antzinatik, landa-txoritxo horiek harrapatu eta gatibu edukitzen dira, kanturako atxiki eta trebatzeko.

Arartekoak jakin duenez, Europako Batzordeak zehapen-espediente bat ireki du Espainiaren kontra, inolako arrazoirik gabe ehiza-jarduera hori egiten jarrai dadin uzteagatik.

Aldi berean, zenbait talde eta elkarte ekologista, Seo Birdlife kasu, eztabaidatzen ari dira ea bateragarriak diren hegazti horiek harrapatu eta atxikitzea debekatzen duen araubidea eta silbestrismoan aritzea.

Basa-hegaztiak babesteko araubidea 2009/147/CE Zuzentarauan jasota dago (basoko hegaztiak iraunarazteari buruzkoa da hori). Bertan ezartzen denez, estatu kide guztiek egoera basatian bizi diren hegaztien espezie guztiak iraunarazi behar dituzte. Horretarako, estatuek zenbait neurri ezarri behar dituzte, esaterako, debekatu egin behar dute hegaztiak nahita harrapatzea, saltzea edo, geroago, zenbait espezie atxikitzea, nahiz eta horiek ehizatu eta harrapatzea debekatuta egon.

Estatu kideek salbuespenak ezar ditzakete basa-hegaztiak babesteko araubide horretan, beste arrazoi batzuen artean, “hegazti jakin batzuen kopuru txiki bat harrapatu, atxiki edo zuhurki ustiatzen uzteko, zorrozki kontrolatutako baldintzetan eta kontuz hautatuz”. Basa-hegaztiak “zuhurki ustiatu” nahi badira, argi aipatu behar dira zein espezie salbuetsiko diren, harrapatzeko zer metodo dauden baimenduta, baita ere zer muga eta kontrol gauzatu behar diren.

Horren haritik, badakigu foru ebazpen eta agindu batzuk onartu direla Euskal Herrian fringilidoen harrapaketa egokitzeko eta mugatzeko. Orobat, baimentzeko baldintza batzuk ezarri dira, kontuan hartuta silbestrismoaren modalitate horri buruzko araudi-aldaketak, Europako Batzordeak egindako gomendio eta iradokizunak, baita autonomia erkidegoetako eta Estatuko bilera teknikoak ere.

Hala ere, Europako Batzordeak hainbat jarduera hasi ditu, basa-hegaztien gaineko Zuzentarauak berekin dakartzan betebeharrak betetzen ari diren ikusteko.

Horiek zuzen betetzen ari diren ala ez argitzeko Europar Batasunaren prozedura bukatu arte, bai Arabak, bai Bizkaiak, jada baliorik gabe utzi dute fringilidoak harrapatzeko salbuespen-araubidea.

Haatik, orain arte ez da idatzita agertu 2009ko ekaineko foru araua baliogabetu denik. Arau horrek salbuespen hori ezartzea baimentzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoan.

Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiari informazioa eskatu diogu, jakin nahi baitu ea lurralde historiko horretan indarrean dagoen ala ez hegazti fringilidioak harrapatzeko baimena, eta ea zuzen ezartzen den horrelako hegaztien kopuru txikia harrapatzeko asmoz Zuzentarauan xedatutako salbuespen-araubidea.

Lurralde historikoek gai honetan dituzten eskumenak gorabehera, interesgarria iruditzen zaigu, halaber, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailak zer balorazio egin dezakeen gai horretaz, zehazki, natura babesteko euskal legeriaren testua edo hori garatzeko araudia basa-hegaztiak iraunarazteko Europar Batasunaren Zuzentarauko xedapenetara egokitzeko premiaz

PostHeaderIcon Medidas positivas promovidas por los ayuntamientos vascos para la prevención de la pobreza energética en Euskadi

nube_pobreza21El Ararteko se congratula de la formalización esta semana de un convenio entre el Ayuntamiento de Irun y la empresa energética Iberdrola para proteger activamente a quienes sufren de pobreza energética en este municipio. El convenio prevé mecanismos de coordinación para evitar la suspensión del suministro energético (eléctrico y gas) en aquellos hogares más vulnerables.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Irun, que se une así a las adoptadas recientemente por las tres capitales vascas (Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián), se inscribe plenamente en una dinámica, propugnada por el Ararteko, destinada a que las administraciones de nuestro país se doten de medios para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a las personas económicamente vulnerables.

Este convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa, para evitar la suspensión del suministro energético por impago de la factura a las personas empadronadas en sus municipios que puedan ser beneficiarias de una prestación económica de emergencia social, siempre y cuando cumplan los requisitos legalmente establecidos y haya crédito adecuado y suficiente. Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a los beneficiarios de estas ayudas el asesoramiento en materia de eficiencia energética e información.

En este sentido, el Ararteko emitió en enero una recomendación general dirigida a las administraciones vascas, con el objetivo de prevenir, reducir y paliar los efectos de la pobreza energética en Euskadi, fenómeno que afecta a varios miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad.

El Ararteko subraya que las medidas para luchar contra la pobreza energética están previstas en la normativa europea aplicable, la cual dispone que deben establecerse mecanismos suficientes para garantizar el suministro energético en los periodos críticos, y que estos deben incluir, en cualquier caso, los meses de invierno (diciembre, enero, febrero, marzo).

Iniciativas como las que han puesto en marcha Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y, ahora, Irun van en la dirección marcada por las normas europeas reguladoras del mercado energético (Directiva 2009/72/CEE y Directiva 2009/73/CEE), que obligan a las administraciones de Euskadi a luchar contra la pobreza energética reduciendo el número de personas afectadas y prestándoles ayuda para garantizar que no sufran cortes en el suministro de energía, sobre todo en períodos críticos.

Son, en suma, ejemplos positivos de actuación solidaria que el Ararteko llama a extender al conjunto de los municipios vascos y a las empresas comercializadoras de energía, a las cooperativas de energía renovable existentes y a otras entidades del sector que desarrollan actividades innovadoras y experimentales en esta materia.

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 2016


Arartekoak poz hartu du jakitean aste honetan Irungo Udalak eta Iberdrola energia-enpresak hitzarmen bat sinatu dutela, udalerri horretako energia-pobretasuna pairatzen dutenak eraginkortasunez babesteko. Hitzarmen horretan zenbait koordinazio-tresna ezarri dira energia-hornidura (argindarra eta gasa) ez eteteko egoerarik txarrenean dauden familien etxeetan.

Irungo Udalaren ekimen hori Euskadiko hiru hiriburuek (Bilbo, Gasteiz eta Donostiak) berriki hartu dituzten neurriei gehitzen zaie, eta erabat txertatzen da Arartekoak aldezturiko dinamikan, gure herrialdeko administrazioak baliabideez hornitu daitezen, egoera ekonomiko txarrean daudenei argindar eta gas hornidura bermatzeko.

Hitzarmen horren bidez, koordinazio-tresnak ezarri nahi dira udalaren eta enpresaren artean, udalerrian erroldatuta dauden eta gizarte-larrialdiko diru-laguntza baten onuradun izan daitezkeen pertsonei ez diezaieten energia-hornidura eten faktura ez ordaintzeagatik, betiere pertsona horiek legean ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta kreditu egokia eta nahikoa baldin badago. Era berean, enpresak hitzeman du laguntza horien onuradunei aholkuak eta informazioa emango dizkiela energia eragingarritasunaren arloan.

Ildo horretan, urtarrilean, Arartekoak gomendio orokor bat egin zien euskal administrazioei, Euskadin energia-pobretasunaren ondorioak prebenitu, murriztu eta arintzeko asmoz. Izan ere, fenomeno horrek gure erkidegoko milaka herritarrengan du eragina.

Arartekoak azpimarratzen du energia-pobretasunaren kontra borrokatzeko neurriak xedatuta daudela ezarri beharreko Europako araudian. Araudi horrek agintzen du mekanismo nahikoak ezarri behar direla estualdietan energia-hornidura bermatzeko, eta aldi horien barruan sartu behar direla, nolanahi ere, neguko hilabeteak (abendua, urtarrila, otsaila, martxoa).

Energia-merkatua erregulatzen duten Europako arauek (2009/72/CEE Zuzentaraua eta 2009/73/CEE Zuzentaraua) ezarritako bideari jarraitzen diote Bilbo, Donostia eta Gasteizek eta orain Irunek abiarazi dituztenak bezalako ekimenek. Arau horiek betebehar bat ezartzen diete Euskadiko administrazioei: energia-pobretasunaren aurka borrokatzea, eragindako pertsonen kopurua gutxituz eta haiei lagunduz, energia-horniduran etenak jasan ez ditzaten, batez ere larrialdietan.

Laburbilduz, horiek denak jarduera solidarioaren eredu egokiak dira, eta Arartekoak jarduera hori hedatu nahi du euskal udalerri guztietara eta energia merkaturatzen duten enpresetara, energia berriztagarriaren kooperatibetara eta arlo horretan jarduera berritzaileak eta esperimentalak egiten dituzten sektoreko beste erakunde batzuetara.

PostHeaderIcon 5 de junio: Un día mundial del medio ambiente especial para nuestra vida salvaje/Ekainaren 5a: Ingurumenaren Munduko Egun berezia gure basabizitzarentzat

 karpinMañana celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. La Organización de las Naciones Unidas ha elegido en el 2016 el lema  Go wild for life/ Enloquezca por la Vida con objeto de aunar esfuerzos para preservar la vida salvaje.

Los seres humanos hemos ido progresivamente poblando todos los rincones del planeta adquiriendo predominancia sobre las demás especies. Si bien el desarrollo humano ha generado una indiscutible prosperidad y mejorado, aunque de forma muy desigual, las condiciones de vida de muchos millones de personas ha supuesto también, sin lugar a dudas, profundos desequilibrios sociales, económicos y medio ambientales de difícil solución. Uno de los impactos más negativos ha sido nuestra influencia negativa sobre la diversidad biológica. La crisis de la biodiversidad, en gran medida resultado de la actividad humana, representa hoy una amenaza seria para el propio desarrollo humano.

En las últimas décadas la Comunidad Internacional ha ido tomando lentamente conciencia de esta cuestión y ha elaborado instrumentos como el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica o el Convenio del Consejo de Europa relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Aunque significativos, estos esfuerzos no han servido para evitar que se sigan destruyendo los hábitats naturales, la proliferación de la agricultura intensiva o la contaminación de las aguas y del aire, fenómenos que han seguido su curso inexorable y amenazan con provocar la desaparición de infinidad de especies salvajes.

Estamos acostumbrándonos, desgraciadamente, a la extinción de especies en zonas remotas del planeta. En el año 2011 una subespecie del rinoceronte de Java se extinguió en Vietnam, mientras que los últimos rinocerontes negros occidentales desaparecían en Camerún.

Sin embargo, la amenaza de desaparición de los animales salvajes no siempre se sitúa en parajes recónditos. Muchos casos de extinción se producen localmente, sumándose así a la extinción global de estas especies. Por ello debemos exigir, además de una tolerancia cero con el comercio ilegal de especies silvestres amenazadas, una voluntad firme y decidida de promover la conservación y protección de la biodiversidad en nuestro entorno vital cercano.

Para los vascos, esto significa, en concreto, que debemos redoblar los esfuerzos y las iniciativas para preservar las diversas variedades de especies que habitan nuestra geografía.

El Ararteko desea aprovechar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para rendir homenaje al ilustre veterinario Xabier Maiztegi, quien comenzó un proyecto de acogida de animales heridos, abandonados o decomisados que fructificó en la creación de un centro de recuperación de la fauna silvestre en Euskadi. La fecunda labor de Xabier Maiztegi continúa hoy en centros como el parque Karpin, en las Encartaciones, o el centro de Basondo en Urdaibai, espacios de acogida de animales silvestres provenientes de decomisos por tráfico ilegal, abandonos o actuaciones de recuperación.

Esos centros, junto con los centros de recuperación de la fauna silvestre de Gorliz, de Mártioda y Arrano Etxea de Donostia, reflejan fielmente el auténtico espíritu del Día Mundial del Medio Ambiente, puesto que son enclaves educativos y de ocio responsable que sirven para sensibilizar a la ciudadanía acerca de los efectos de la acción del ser humano sobre otras especies. En sus instalaciones podemos encontrar animales de nuestro entorno como corzos, jabalíes, ciervos, zorros o gatos monteses También podemos observar de cerca animales que lamentablemente ya no están presentes en nuestro territorio, como linces o bisontes, antiguos moradores de los bosques de Euskadi. Incluso conviven con especies, otrora extinguidas de nuestros montes, que en los últimos años han dado señales de una tímida recuperación, no exenta de atávica polémica, como es el caso del lobo.

Hoy es un buen día para reflexionar sobre nuestro compromiso con el planeta y con la preservación de sus especies. Para que cada uno, desde su ámbito de responsabilidad, se pregunte qué es lo puede y debe hacer para que nuestra especie abandone su comportamiento depredador y sea capaz de convivir de modo sostenible con su entorno natural protegiendo la riqueza de nuestra fauna local, evitando el continuo deterioro del entorno, así como el empobrecimiento y pérdida de nuestra vida salvaje.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2016

Manuel Lezertua Rodríguez

Declaración institucional de la Institución del Ararteko para el Día Mundial del Medio Ambiente

 CjNzciFXAAAElYf


Bihar Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen dugu. Nazio Batuen Erakundeak 2016an Go wild for life / Bizitzak lilura zaitzala goiburua aukeratu du basabizitza babesteko ahaleginak batzeko asmoz.

Gizakiok pixkanaka planetako bazter guztiak betetzen joan gara, gainontzeko espezieei nagusituz. Nahiz eta gizakien garapenak ezin eztabaidatuzko oparotasuna ekarri eta anitz milioi pertsonaren bizi-baldintzak hobetu –oso modu desberdinean egin arren‑, nekez konpon daitezkeen desoreka handiak ere ekarri ditu, dudarik gabe, gizartean, ekonomian eta ingurumenean. Ondoriorik txarrenetako bat dibertsitate biologikoan izan dugun eragin kaltegarria izan da. Biodibertsitatearen krisia, zeina neurri handi batean giza-ekintzaren ondorioa baita, arrisku larria bihurtu da gaur egun gizakiaren garapenarentzat berarentzat.

Azken hamarkadetan, Nazioarteko Erkidegoa apurka-apurka jabetu da arazo horretaz, eta zenbait baliabide prestatu ditu, esaterako, Dibertsitate Biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmena edo Europako basabizitza eta natura babestearen gaineko Europako Kontseiluaren Hitzarmena.

Esanguratsuak badira ere, ahalegin horiek ez dute eragotzi habitat naturalak suntsitzen jarraitzea, nekazaritza intentsiboa ugaritzea edo urak eta airea kutsatzea. Fenomeno horiek beren halabeharrezko ibilbidea egin dute, eta makina bat basapizti desagerrarazteko arriskua ekarri dute berekin.

Zoritxarrez, planetako eremu urrunetako espezieak desagertzera ohitzen ari gara. Horrela, 2011. urtean, Javako errinozeroaren subespezie bat desagertu zen Vietnamen, eta, Kamerunen, berriz, mendebaleko azken errinozero beltzak desagertu ziren.

Hala ere, basapiztiak desagertzeko arriskua ez da beti urrutiko lekuetan gertatzen. Desagertze asko gertu jazotzen dira eta espezie horien desagerpen orokorrari gehitzen zaizkio. Horregatik eskatu behar dugu tolerantzia izpirik ez izatea arriskuan dauden basapiztien legez kontrako merkataritzarekin, eta, horrez gain, borondate irmo eta tinkoa izatea gure gertuko bizi-ingurunean biodibertsitatea iraunaraztea eta babestea sustatzeko.

Euskaldunontzat, horrek hauxe esan nahi du, zehazki: ahalegin handiagoak eta ekimen gehiago egin behar ditugula gure geografian bizi diren espezieen hainbat barietate babesteko.

Era berean, Arartekoak Ingurumenaren Munduko Eguna baliatu nahi du Xabier Maiztegi albaitari ospetsuari omenaldia egiteko, izan ere, zauritu, abandonatu edo atzemandako animaliak hartzeko proiektu bat hasi zuen, eta haren emaitza gisa, Euskadiko basoko fauna suspertzeko zentro bat sortu zen. Xabier Maiztegiren lan oparoak aurrera darrai oraindik Karpin parkea bezalako zentroetan, Enkarterrietan edo Udaibaiko Basondo zentroan; legez kontrako trafikoagatik, abandonuagatik edo suspertzeko jardueren ondorioz atzeman diren basapiztiak jasotzeko guneak dira horiek denak.

Zentro horiek, basoko fauna berreskuratzeko Gorlizko eta Martiodako zentroekin eta Donostiako Arrano Etxearekin batera, oso ondo islatzen dute Ingurumenaren Munduko Egunaren muina, izan ere, hezkuntza eta aisialdi arduratsua garatzeko tokiak dira, eta gizakien ekintzek beste espezieetan duten eraginaren gainean herritarrak sentikorrago bihurtzeko balio dute. Horien instalazioetan gure inguruko animaliak aurki ditzakegu, adibidez, orkatzak, basurdeak, oreinak, azeriak edo basakatuak Era berean, gertutik ikus ditzakegu tamalez jada gure lurraldean ez dauzkagun animalia batzuk: katamotzak edo bisonteak, Euskadiko basoetako garai bateko biztanleak. Are gehiago, gure mendietan aspaldi desagertutako espezie batzuekin batera bizi dira, espezie horiek azken urteotan susperralditxo bat izan dutela erakutsi baitute, baita antzinako eztabaida piztu ere, otsoaren kasuan esate baterako.

Gaurkoa egun aproposa da planetarekin eta bertako espeziak iraunaraztearekin dugun konpromisoaz gogoeta egiteko. Norberak, bere ardura-eremutik, bere buruari galdetu diezaion zer egin dezakeen eta egin behar duen gure espezieak bere portaera harrapariari utz diezaion eta bere natur inguruarekin modu iraunkorrean bizitzeko gauza izan dadin, bertako faunaren aberastasuna babestuz, ingurumena etengabe hondatzea eta gure basabizitza pobretu eta galtzea eragotziz.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekainaren 4a

 

karpin

PostHeaderIcon El medio ambiente en el informe anual del Ararteko al Parlamento Vasco

IMG_0738• Las administraciones públicas deben continuar cumpliendo con la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y en el plazo máximo de un mes previsto en la legislación vigente. Para ello las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta legislación. De forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer la participación de las asociaciones interesadas en temas ambientales.

 La difusión activa de la información medioambiental por las administraciones públicas es una oportunidad para facilitar datos sobre distintas cuestiones relativas al estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales. En ese contexto valoramos de forma positiva la respuesta positiva dada por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco a la sugerencia formulada por el Ararteko que recogía la propuesta de un ciudadano sobre la mejora de la información de los datos de las cabinas de medición. Hay que continuar por parte de los responsables públicos haciendo esfuerzos para aclarar y asistir técnicamente a los usuarios de estas páginas webs en el ejercicio de sus derechos medioambientales.

• El control ambiental de las actividades contaminantes no debe realizarse únicamente tras las denuncias planteadas por las personas afectadas por ruidos, olores u otras afecciones. La administración competente debe intervenir de forma planificada mediante programas de vigilancia e inspección ambiental. La intervención pública debe hacerse de forma coordinada entre todas las administraciones e instituciones concurrentes en la protección del medio ambiente y de la salud de las personas. Para ello deben dotarse de los medios técnicos y personal suficientes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en el momento concreto en el que se produzca el incumplimiento.

• En cuanto a la participación ciudadana en los conflictos medioambientales continuamos insistiendo en la propuesta de creación de espacios de encuentro en los que participen las administraciones públicas competentes en el control ambiental junto con los titulares o responsables del funcionamiento de las actividades más contaminantes y las asociaciones ciudadanas interesadas.


• Herri-administrazioek jarraitu behar dute ingurumen informazio eskaerak modu azkarrean, lehentasunez eta indarrean dagoen legerian xedatutako hilabeteko epean (gehienez ere) izapidetzeko eta ebazteko eginbeharra betetzen. Horretarako, euskal herri-administrazioei bitarteko tekniko eta elektroniko nahikoak esleitu behar zaizkie legeria horren ondoriozko eginbeharrak bete ditzaten. Legezko betebehar horren osagarri gisa, interesgarria izan daiteke beste formula batzuk bilatzea informazio nahikoa helarazteko eta ingurumen arloko gaietan interesa duten elkarteen partaidetza hobetzeko.

• Herri-administrazioek ingurumen informazioa modu aktiboan zabaltzea ingurumeneko zenbait elementuren egoerari buruzko datuak helarazteko aukera bat da, airea, atmosfera, ura, lurzorua, lurra, paisaiak eta esparru naturalak besteak beste. Testuinguru horretan modu positiboan baloratu dugu Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak Arartekoak egindako iradokizunari emandako erantzuna. Iradokizun horretan herritar batek neurtzeko kabinen datuei lotutako informazioa hobetzeko egin zuen proposamena jaso zen. Arduradun publikoek ahaleginak egiten jarraitu behar dute webgune horietako erabiltzaileei argibideak eta laguntza teknikoa eskaintzeko, euren ingurumen arloko eskubideak gauzatuz.

• Jarduera kutsatzaileen ingurumen kontrola ez da soilik burutu behar zarata, kirats edo bestelako eragozpenen ondorioz eragindako pertsonek aurkezten dituzten salaketen ostean. Eskumena duen administrazioak modu planifikatuan esku hartu behar du, ingurumen zaintza eta ikuskapen programen bitartez. Esku-hartze publikoa modu koordinatuan gauzatu behar da, ingurumenaren eta pertsonen osasunaren babesean batera jarduten duten administrazio eta erakunde guztien artean. Horretarako, ez-betetzea gertatzen den une zehatzean, eginbeharren betetzea egiaztatu ahal izateko bitarteko tekniko eta pertsonal nahikoak eman behar dira.

• Ingurumen gatazketan herritarren parte-hartzeari dagokionez, topaketa guneak sortzeko proposamena azpimarratu nahi dugu berriz ere, ingurumen kontrolean eskumena duten herri-administrazioek parte hartu dezaten, jarduera kutsatzaileenen funtzionamenduaren titular edo arduradunekin eta interesa duten herritarren elkarteekin batera.