Participantes
Buscar
Archivos

Entradas con la etiqueta ‘dia mundial del medio ambiente’

PostHeaderIcon Declaración institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 «Conectar a las personas con la naturaleza».

IMG_0738El Ararteko se suma este 5 de junio a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este año el lema escogido es «Conectar a las personas con la naturaleza», una sugerente invitación a volver la mirada hacia la naturaleza que nos rodea, acercándonos a los espacios naturales más próximos, para reflexionar así sobre la Tierra, nuestro hogar común.

La mitad de la Humanidad, 3.500 millones de personas, viven actualmente en ciudades. Se espera que para el año 2030 lo haga el 60% de la población mundial. Esta sociedad altamente urbanizada tiene dificultades para mantener un contacto cercano con el medio natural. Al mismo tiempo, muchas otras personas que viven en entornos rurales, pueden seguir disfrutando de hábitats naturales. La cercanía a la naturaleza permite comprender mejor, en el día a día, la necesidad de evitar que continúe el deterioro de nuestro medio ambiente, prevenir la sobreexplotación de los recursos naturales y mantener una convivencia equilibrada entre el ser humano y otras especies que también pueblan el planeta.

El Ararteko comparte la preocupación de la ciudadanía vasca y europea ante el menosprecio ignorante y egoísta del que hacen gala algunos líderes de poderosos países en relación con la supervivencia del planeta en el que vivimos todos. Conmemorar el día del medio ambiente en este año 2017 representa una oportunidad de expresar la voluntad de los vascos de participar en la defensa de los ecosistemas, de las especies salvajes, de los recursos naturales -acuíferos limpios, aire puro… – que resultan esenciales para las generaciones venideras y para la propia supervivencia de la especie humana.

Contemplar la naturaleza, su flora y fauna, sirve para valorar en su justa medida los enormes servicios que prestan los ecosistemas. Aunque éstos no sean fácilmente cuantificables, lo cierto es que los océanos, bosques y suelos del planeta, ejercen una función esencial para la vida, actuando como enormes sumideros de gases de efecto invernadero que regulan el clima. Cada ecosistema genera sinergias de apoyo a otros ecosistemas, como, por ejemplo, el papel que juegan los insectos en la polinización, crucial para la conservación de la biodiversidad y para la producción de recursos alimenticios. Por su parte, otros elementos de la naturaleza como el sol, el viento, las mareas… generan una parte cada vez más importante de la energía primaria que requiere la sociedad para su progreso. Al mismo tiempo, los ecosistemas también sirven para deleitarse en su contemplación. Esa mera observación de la naturaleza viva produce beneficios inmateriales al ser humano: el enriquecimiento personal, la mayor sensibilidad hacia el entorno, el desarrollo de los sentidos, la reflexión o la recreación de experiencias.

Euskadi es aún un lugar privilegiado para poder disfrutar del entorno natural. Nuestro país dispone de una extensa red de espacios naturales que permiten contemplar la belleza y diversidad de valles, montes y litoral. El Gobierno Vasco, desde la declaración en el año 1989 del parque natural de Urkiola, ha designado otros ocho parques naturales a lo largo de la geografía vasca; a saber, Aralar, Gorbeia, Aiako Harria, Aizkorri-Aratz, Armañón, Gorbeia, Izki, Pagoeta y Valderejo. La Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco también incluye a los biotopos protegidos de Inurritza, Itxina, Lagunas de Laguardia, San Juan de Gaztelugatxe, Leitzaran y el tramo litoral entre Deba-Zumaia. Estos espacios naturales ocupan más del 10 % de la superficie de la Comunidad Autónoma y un 20% si se incluyen los espacios de la Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Protección para las Aves y los Lugares de Importancia Comunitaria. La estrecha vinculación de los vascos y vascas con estos espacios naturales viene desde tiempos remotos. El Ararteko invita a los poderes públicos, a las organizaciones de defensa del medio ambiente y a la ciudadanía en general a mantener y desarrollar esa conexión vital con nuestro entorno y a garantizar la especial protección y promoción de nuestro patrimonio natural.

La jornada del 5 de junio que propone el Día Mundial del Medio Ambiente es una ocasión para renovar nuestro compromiso como pueblo con la protección de nuestro bello y diverso entorno natural. Representa una ocasión ideal para conocer mejor y apreciar los parques naturales, biotopos y otros espacios naturales que nos ofrece Euskadi. Disfrutémoslos.


IMG_0232[1]Ekainaren 5ean, Ararteko erakundeak bat egiten du Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzearekin. Ospakizun hori Nazio Batuen Ingurumen Programak sustatzen du eta honako goiburua aukeratu du 2017an: “Pertsonak naturarekin harremanetan jartzea”. Naturari hurbiletik begiratzeko gonbidapen iradokitzailea da, gertuen dauden naturaguneetara joan eta Lurrari buruz gogoeta egiteko, guztion etxea baita.

Gizateriaren erdia, 3.500 milioi pertsona, hirietan bizi dira gaur egun. 2030. urterako, ustez hala egingo dute munduko biztanleen %60k. Hain urbanizatuta dagoen gizarte honek nekez izan dezake gertuko harremana naturarekin. Aldi berean, baserri giroan bizi diren beste pertsona askok oraindik ere goza dezakete habitat naturalez. Naturarekiko gertutasun horrek hobeto ikusarazten du, egunero, gure ingurumena hondatzen jarraitzea eragotzi behar dela, baliabide naturalak neurriz gain erabiltzea prebenitu behar dela eta gizakiok eta planetako beste espezie batzuek elkarrekin modu orekatuan bizi behar dugula.

Arartekoa kezkatuta dago, euskal herritarrak eta Europakoak bezalaxe, herrialde ahaltsu batzuetako zenbait buruzagik ezjakintasunez eta berekoikeriaz gutxiesten dutelako guztiok bizi garen planetaren biziraupena. 2017an ingurumenaren eguna ospatzea aukera ona da euskal herritarren borondatea adierazteko: alegia, euskal herritarrek parte hartu nahi dutela ekosistemak, espezie basatiak, natura baliabideak -akuifero garbiak, aire garbia… babesten, baliabide horiek behar-beharrezkoak baitira geroko belaunaldientzat eta giza espezieak iraun dezan.

Naturari, flora eta faunari so egitea lagungarria da ekosistemek egiten dituzten zerbitzu itzelak behar bezala aintzat hartzeko. Horiek zenbatzea erraza ez bada ere, planetako ozeano, baso eta lurzoruek bizitzarako funtsezko eginkizuna betetzen dute, klima doitzen duten berotegi-gas handiak bailiren jarduten baitute. Ekosistemek sinergia lagungarriak sortzen dizkiete beste ekosistema batzuei: horren adibide dugu intsektuek polinizazioan betetzen duten zeregina, erabakigarria benetan, bioaniztasuna iraunarazteko eta elikagaiak ekoizteko. Bestalde, naturako beste osagai batzuk, hala nola eguzkiak, haizeak, itsasaldiek eta abarrek gizarteak aurrera egiteko behar duen oinarrizko energiaren gero eta zati handiagoa sortzen dute. Aldi berean, ekosistemek beroriei begira gozatzeko ere balio dute. Begiratze hutsak onura materiagabeak ekartzen dizkio gizakiari: nork bere burua aberastea, inguruarekiko sentikorrago agertzea, zentzumenak garatzea, hausnartzea edo esperientziak birsortzea.

Euskadi oraindik toki paregabea da natura inguruaz gozatzeko. Gure herriak naturagune sare zabala daukanez gero, haran, mendi eta itsasertzen edertasuna eta aniztasuna ikus daiteke. Eusko Jaurlaritzak, 1989. urtean Urkiola parke naturaltzat jo zuenetik, beste zortzi parke natural izendatu ditu euskal geografian barrena: hain zuzen, Aralar, Gorbeia, Aiako Harria, Aizkorri-Aratz, Armañón, Gorbeia, Izki, Pagoeta eta Valderejo. Euskal Herriko Naturagune Babestuen Sarean sartuta daude, halaber, Inurritza, Itxina, Guardiako aintzirak, Gaztelugatxeko San Joan, Leitzaran eta Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo babestuak. Natura-eremu horiek autonomia erkidegoaren azaleraren %10 baino gehiago hartzen dute, eta %20, Natura 2000 Sareko guneak barne hartzen badira, adibidez, hegaztientzako babes bereziko eremuak eta Erkidegoko garrantzi handiko lekuak. Euskaldunok naturagune horiekin dugun lotura aspaldikoa da. Arartekoak agintari publikoei, ingurumena babesteko elkarteei eta herritarrei oro har eskatzen die naturarekin dugun bizi-harreman hori mantendu eta garatu dezatela, eta gure natura ondarea bereziki babestu eta sustatuko dela berma dezatela.

Ingurumenaren Munduko Egunak proposatzen duen eguna, ekainaren 5a, aukera bat da gure natura-inguru eder eta anitza babestearekin herri gisa hartu dugun konpromisoa berritzeko. Aukera ezin hobea da Euskadiko parke natural, biotopo eta beste naturagune batzuk hobeto ezagutzeko eta horiekin atsegin hartzeko. Goza dezagun horietaz!

 

PostHeaderIcon 5 de junio: Un día mundial del medio ambiente especial para nuestra vida salvaje/Ekainaren 5a: Ingurumenaren Munduko Egun berezia gure basabizitzarentzat

 karpinMañana celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. La Organización de las Naciones Unidas ha elegido en el 2016 el lema  Go wild for life/ Enloquezca por la Vida con objeto de aunar esfuerzos para preservar la vida salvaje.

Los seres humanos hemos ido progresivamente poblando todos los rincones del planeta adquiriendo predominancia sobre las demás especies. Si bien el desarrollo humano ha generado una indiscutible prosperidad y mejorado, aunque de forma muy desigual, las condiciones de vida de muchos millones de personas ha supuesto también, sin lugar a dudas, profundos desequilibrios sociales, económicos y medio ambientales de difícil solución. Uno de los impactos más negativos ha sido nuestra influencia negativa sobre la diversidad biológica. La crisis de la biodiversidad, en gran medida resultado de la actividad humana, representa hoy una amenaza seria para el propio desarrollo humano.

En las últimas décadas la Comunidad Internacional ha ido tomando lentamente conciencia de esta cuestión y ha elaborado instrumentos como el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica o el Convenio del Consejo de Europa relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

Aunque significativos, estos esfuerzos no han servido para evitar que se sigan destruyendo los hábitats naturales, la proliferación de la agricultura intensiva o la contaminación de las aguas y del aire, fenómenos que han seguido su curso inexorable y amenazan con provocar la desaparición de infinidad de especies salvajes.

Estamos acostumbrándonos, desgraciadamente, a la extinción de especies en zonas remotas del planeta. En el año 2011 una subespecie del rinoceronte de Java se extinguió en Vietnam, mientras que los últimos rinocerontes negros occidentales desaparecían en Camerún.

Sin embargo, la amenaza de desaparición de los animales salvajes no siempre se sitúa en parajes recónditos. Muchos casos de extinción se producen localmente, sumándose así a la extinción global de estas especies. Por ello debemos exigir, además de una tolerancia cero con el comercio ilegal de especies silvestres amenazadas, una voluntad firme y decidida de promover la conservación y protección de la biodiversidad en nuestro entorno vital cercano.

Para los vascos, esto significa, en concreto, que debemos redoblar los esfuerzos y las iniciativas para preservar las diversas variedades de especies que habitan nuestra geografía.

El Ararteko desea aprovechar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para rendir homenaje al ilustre veterinario Xabier Maiztegi, quien comenzó un proyecto de acogida de animales heridos, abandonados o decomisados que fructificó en la creación de un centro de recuperación de la fauna silvestre en Euskadi. La fecunda labor de Xabier Maiztegi continúa hoy en centros como el parque Karpin, en las Encartaciones, o el centro de Basondo en Urdaibai, espacios de acogida de animales silvestres provenientes de decomisos por tráfico ilegal, abandonos o actuaciones de recuperación.

Esos centros, junto con los centros de recuperación de la fauna silvestre de Gorliz, de Mártioda y Arrano Etxea de Donostia, reflejan fielmente el auténtico espíritu del Día Mundial del Medio Ambiente, puesto que son enclaves educativos y de ocio responsable que sirven para sensibilizar a la ciudadanía acerca de los efectos de la acción del ser humano sobre otras especies. En sus instalaciones podemos encontrar animales de nuestro entorno como corzos, jabalíes, ciervos, zorros o gatos monteses También podemos observar de cerca animales que lamentablemente ya no están presentes en nuestro territorio, como linces o bisontes, antiguos moradores de los bosques de Euskadi. Incluso conviven con especies, otrora extinguidas de nuestros montes, que en los últimos años han dado señales de una tímida recuperación, no exenta de atávica polémica, como es el caso del lobo.

Hoy es un buen día para reflexionar sobre nuestro compromiso con el planeta y con la preservación de sus especies. Para que cada uno, desde su ámbito de responsabilidad, se pregunte qué es lo puede y debe hacer para que nuestra especie abandone su comportamiento depredador y sea capaz de convivir de modo sostenible con su entorno natural protegiendo la riqueza de nuestra fauna local, evitando el continuo deterioro del entorno, así como el empobrecimiento y pérdida de nuestra vida salvaje.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2016

Manuel Lezertua Rodríguez

Declaración institucional de la Institución del Ararteko para el Día Mundial del Medio Ambiente

 CjNzciFXAAAElYf


Bihar Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen dugu. Nazio Batuen Erakundeak 2016an Go wild for life / Bizitzak lilura zaitzala goiburua aukeratu du basabizitza babesteko ahaleginak batzeko asmoz.

Gizakiok pixkanaka planetako bazter guztiak betetzen joan gara, gainontzeko espezieei nagusituz. Nahiz eta gizakien garapenak ezin eztabaidatuzko oparotasuna ekarri eta anitz milioi pertsonaren bizi-baldintzak hobetu –oso modu desberdinean egin arren‑, nekez konpon daitezkeen desoreka handiak ere ekarri ditu, dudarik gabe, gizartean, ekonomian eta ingurumenean. Ondoriorik txarrenetako bat dibertsitate biologikoan izan dugun eragin kaltegarria izan da. Biodibertsitatearen krisia, zeina neurri handi batean giza-ekintzaren ondorioa baita, arrisku larria bihurtu da gaur egun gizakiaren garapenarentzat berarentzat.

Azken hamarkadetan, Nazioarteko Erkidegoa apurka-apurka jabetu da arazo horretaz, eta zenbait baliabide prestatu ditu, esaterako, Dibertsitate Biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmena edo Europako basabizitza eta natura babestearen gaineko Europako Kontseiluaren Hitzarmena.

Esanguratsuak badira ere, ahalegin horiek ez dute eragotzi habitat naturalak suntsitzen jarraitzea, nekazaritza intentsiboa ugaritzea edo urak eta airea kutsatzea. Fenomeno horiek beren halabeharrezko ibilbidea egin dute, eta makina bat basapizti desagerrarazteko arriskua ekarri dute berekin.

Zoritxarrez, planetako eremu urrunetako espezieak desagertzera ohitzen ari gara. Horrela, 2011. urtean, Javako errinozeroaren subespezie bat desagertu zen Vietnamen, eta, Kamerunen, berriz, mendebaleko azken errinozero beltzak desagertu ziren.

Hala ere, basapiztiak desagertzeko arriskua ez da beti urrutiko lekuetan gertatzen. Desagertze asko gertu jazotzen dira eta espezie horien desagerpen orokorrari gehitzen zaizkio. Horregatik eskatu behar dugu tolerantzia izpirik ez izatea arriskuan dauden basapiztien legez kontrako merkataritzarekin, eta, horrez gain, borondate irmo eta tinkoa izatea gure gertuko bizi-ingurunean biodibertsitatea iraunaraztea eta babestea sustatzeko.

Euskaldunontzat, horrek hauxe esan nahi du, zehazki: ahalegin handiagoak eta ekimen gehiago egin behar ditugula gure geografian bizi diren espezieen hainbat barietate babesteko.

Era berean, Arartekoak Ingurumenaren Munduko Eguna baliatu nahi du Xabier Maiztegi albaitari ospetsuari omenaldia egiteko, izan ere, zauritu, abandonatu edo atzemandako animaliak hartzeko proiektu bat hasi zuen, eta haren emaitza gisa, Euskadiko basoko fauna suspertzeko zentro bat sortu zen. Xabier Maiztegiren lan oparoak aurrera darrai oraindik Karpin parkea bezalako zentroetan, Enkarterrietan edo Udaibaiko Basondo zentroan; legez kontrako trafikoagatik, abandonuagatik edo suspertzeko jardueren ondorioz atzeman diren basapiztiak jasotzeko guneak dira horiek denak.

Zentro horiek, basoko fauna berreskuratzeko Gorlizko eta Martiodako zentroekin eta Donostiako Arrano Etxearekin batera, oso ondo islatzen dute Ingurumenaren Munduko Egunaren muina, izan ere, hezkuntza eta aisialdi arduratsua garatzeko tokiak dira, eta gizakien ekintzek beste espezieetan duten eraginaren gainean herritarrak sentikorrago bihurtzeko balio dute. Horien instalazioetan gure inguruko animaliak aurki ditzakegu, adibidez, orkatzak, basurdeak, oreinak, azeriak edo basakatuak Era berean, gertutik ikus ditzakegu tamalez jada gure lurraldean ez dauzkagun animalia batzuk: katamotzak edo bisonteak, Euskadiko basoetako garai bateko biztanleak. Are gehiago, gure mendietan aspaldi desagertutako espezie batzuekin batera bizi dira, espezie horiek azken urteotan susperralditxo bat izan dutela erakutsi baitute, baita antzinako eztabaida piztu ere, otsoaren kasuan esate baterako.

Gaurkoa egun aproposa da planetarekin eta bertako espeziak iraunaraztearekin dugun konpromisoaz gogoeta egiteko. Norberak, bere ardura-eremutik, bere buruari galdetu diezaion zer egin dezakeen eta egin behar duen gure espezieak bere portaera harrapariari utz diezaion eta bere natur inguruarekin modu iraunkorrean bizitzeko gauza izan dadin, bertako faunaren aberastasuna babestuz, ingurumena etengabe hondatzea eta gure basabizitza pobretu eta galtzea eragotziz.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekainaren 4a

 

karpin

PostHeaderIcon Día mundial del medio ambiente: soñar con afrontar los retos ambientales #DMMA2015

IMG_9388[1]El Medio Ambiente tiene un día para la reflexión. Este año el eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente se centra precisamente en nuestra mirada particular 7 mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación. La propuesta parte de dar la palabra a la ciudadanía: escuchar sus preocupaciones y sus propuestas para soñar. Un buen paso para lograr el “Futuro que queremos”.

Desde el Ararteko nos sumamos a esa llamada ciudadana para la reflexión, para pensar en global. Pero también es una oportunidad que tienen los poderes públicos para escuchar las preocupaciones y las propuestas de las personas que viven en nuestra Comunidad. Más de 2 millones de esos sueños.

En el Ararteko tenemos la oportunidad de escuchar la voz de infinidad de personas y asociaciones cuando se acercan a esta Institución para exponer sus demandas y quejas por problemas de ruidos, contaminación atmosférica o exponiendo riesgos para la salud de las personas derivados de compuestos contaminantes como el benceno, el lindano o el amianto. También cuando recibimos propuestas para la mejora del medio natural, la gestión de los residuos urbanos o promover un modelo de sociedad más sostenible que desarrolle una economía baja en carbono y que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Esas demandas ciudadanas nos plantean cuestiones concretas y tangibles. Es el caso de la puesta en marcha de mecanismos de participación y diálogo en el control ambiental de las actividades industriales (como es el caso de crear una mesa sobre Petronor). O la propuesta de una moratoria en la ejecución de proyectos de extracción de gas mediante el uso de fracturación hidráulica, teniendo en cuenta los distintos impactos medioambientales, riesgos para la salud pública y huella de carbono.

Por ello consideramos que esa llamada a la ciudadanía a soñar es tanto una oportunidad como una responsabilidad y un reto para todas las instituciones públicas. Debemos hacer un esfuerzo para comprender esas demandas y buscar espacios de encuentro que sirvan para actuar con rigor, coherencia y responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales en los planes y programas públicos.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2015

IMG_8167[1]


 

Ingurumenaren mundu eguna: ingurumen-erronkei aurre egitea amestu

Ingurumenak egun jakin bat du gogoeta egiteko. Aurten, gure ikuspegi partikularrean oinarritu da Ingurumenaren Mundu Egunaren goiburua: 7 mila milioi amets. Planeta bakarra. Neurriz kontsumitu. Proposamen horren abiapuntua herritarrei hitza ematea da: haien kezkak eta proposamenak aditzea, amets egiteko. Urrats egokia da hori “nahi dugun etorkizuna” lortzeko.

Ararteko erakundeak bat egiten du herritarrek hausnartzeko, oro har pentsatzeko egin duten dei horrekin. Baina, era berean, botere publikoentzat ere aukera ona da gure erkidegoan bizi diren pertsonen kezkak eta proposamenak aditzeko. Amets horietatik 2 milioi baino gehiago.

Arartekoan anitz pertsona eta elkarteren hitza entzuteko egokiera izaten dugu, beraien eskaerak eta kexak azaltzeko asmoz erakunde honetara jotzen dutenean. Honelako gaiak azaltzen dizkigute: zaratak, atmosfera kutsadura edo pertsonen osasunerako arriskuak, bentzenoa, lindanoa edo amiantoa bezalako konposatu kutsatzaileek sortutakoak. Baita ere zenbait proposamen jasotzen ditugunean inguru naturala edo hiri-hondakinen kudeaketa hobetzeko, edo gizarte-eredu iraunkorragoa sustatzeko. Eredu horrek karbono gutxiko ekonomia garatu behar du eta modu eragingarri eta iraunkorrean erabili behar ditu baliabide naturalak.

Herritarren eskaera horietan gai zehatz eta nabarmenak azaltzen dira. Esaterako, industria jardueren ingurumen-kontrolean parte hartzeko eta hitz egiteko mekanismoak abiaraztea (Petronorri buruzko mahai bat eratzea, adibidez). Edo haustura hidraulikoaren bidez gasa ateratzeko proiektuak gauzatu daitezen atzeratzeko proposamena, kontuan hartuta ingurumenean duten eragina, jendearen osasunerako arriskuak eta karbono arrastoa.

Horregatik, gure ustez, herritarrek amesteko egin duten dei hori, aukera bat izateaz gain, erantzukizun eta erronka bat ere bada herri-erakunde guztientzat. Eskaera horiek ulertzen ahalegindu behar dugu eta elkargune berriak bilatu behar ditugu, plan eta programa publikoetako ingurumen-erronkei konponbideak biltzeko orduan, zehaztasunez, koherentziaz eta arduraz jarduteko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko ekainaren 4a

PostHeaderIcon El paradigma de un nuevo modelo energético

 WED_2014_ES_L

La energía es la fuente de progreso y de bienestar en nuestra sociedad. Sin el acceso a un suministro enérgico universal, seguro y a un costo asequible corremos el riesgo de poner en cuestión los grandes logros de la humanidad. Cómo y en qué condiciones obtenemos la energía es un asunto de vital importancia no solo desde una perspectiva económica sino también medioambiental y social. El derecho a una vivienda en condiciones dignas, el derecho al trabajo o el derecho a la educación pueden verse seriamente cercenados sin la garantía de un sistema de acceso a una energía suficiente y de calidad. Un consumo desaforado conlleva la destrucción de nuestros recursos y una progresiva contaminación del planeta. Ese progreso y ese bienestar no pueden estar basados en un modelo energético que se nutre principalmente de fuentes fósiles.

Existe una alternativa a ese modelo energético. En las últimas décadas se ha afianzado un nuevo modelo que ha tratado de primar las fuentes de energía renovables.

Algunas decisiones de la Unión Europea y los compromisos derivados de los acuerdos internacionales contra el cambio climático han supuesto que los objetivos centrales de la política energética comunitaria sean el ahorro energético, la reducción de los gases de efecto invernadero y fomentar el uso de la energía procedente de fuentes renovables.

Por su parte, el Estado español ha aprobado un marco legal para la producción de energía eléctrica en régimen especial basado en un sistema de las primas a las energías renovables. Sin embargo, esas propuestas que afianzan un modelo energético más sostenible han sufrido un controvertido recorte en los últimos años.

En Euskadi la estrategia energética de energías renovables no ha dado los frutos esperadoras. Según los datos del EVE (Ente Vasco de la Energía), en el año 2012 el consumo bruto de energía procedente de fuentes renovables alcanzó un 7,6%, cuando estaba previsto alcanzar un 12% en la estrategia energética de 2010. No se trata de buscar culpables. El excesivo uso y dependencia de las fuentes no renovables es responsabilidad compartida. La falta de un consenso social e institucional para desarrollar la energía eólica ha dado lugar a que su desarrollo se haya estancado.

Recientemente, desde el Ararteko hemos incidido en la necesidad de impulsar la planificación estratégica energética, promoviendo medidas de fomento efectivas de las energías renovables y de la energía eólica, que hagan posible el cumplimiento de los objetivos señalados en la Estrategia Energética de Euskadi 2020.

Por otra parte, la propuesta de desarrollo de la técnica de extracción de gas natural en nuestro subsuelo -conocida como fracking- ha generado controversia. En una resolución planteábamos la necesidad de un debate social y abierto en el que incluíamos un análisis sobre las políticas energéticas de ahorro y eficiencia energética, la reducción de gases con efecto invernadero y la consecución de una mayor cuota de energía procedente de fuentes de energía renovables.

Apelar al debate no debería ser una reivindicación retórica. Tampoco la participación ciudadana debería ser un mero formalismo más que cumplir. Estos procesos son una oportunidad para escuchar a una sociedad civil movilizada, atenta y creativa.

El impulso de un debate energético entre las múltiples administraciones, agentes sociales y plataformas ciudadanas es la clave para elaborar la mejor estrategia energética. Debemos esforzarnos en alcanzar una solución de consenso que resulte sostenible con el futuro del planeta y con nuestro actual estado de bienestar.

Vitoria-Gasteiz, 5 de junio de 2014

   


 

Energia aurrerapen eta ongizate iturria da gure gizartean. Energia hornidura unibertsala, segurua eta arrazoizko prezioan eskuratzerik ez badugu, gizadiaren lorpen handiak kolokan jartzeko arriskuan gaude. Oso garrantzitsua da energia nola eta zer baldintzetan erdiesten dugun, ez bakarrik ekonomiaren ikuspegitik, baizik eta baita ingurumenaren eta gizartearen ikuspegietatik ere. Etxebizitza duina izateko eskubidea, lana izateko eskubidea edo hezkuntzarako eskubidea arras murriztu daitezke energia nahikoa eta kalitatekoa eskuratzeko sistema bat bermatuta ez badago. Neurrigabeko kontsumoak berekin dakar gure baliabideak suntsitzea eta planeta pixkanaka kutsatzea. Aurrerapena eta ongizatea ezin dira oinarritu batez ere iturri fosiletatik elikatzen den energia-eredu batean.

Bada energia-eredu horren ordezko hautabide bat. Azken hamarkadetan eredu berri bat finkatu da, energia-iturri berriztagarriak lehenesten ahalegindu dena.

Europar Batasunak hartu dituen erabaki batzuen eta klima aldaketaren kontrako nazioarteko hitzarmenetatik sortu diren konpromisoen ondorioz, honako hauek bihurtu dira energia-politikaren helburu nagusiak: energia aurreztea, berotegi-efektua duten gasak gutxitzea eta iturri berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzea.

Bestalde, espainiar estatuak energia elektrikoa erregimen berezian ekoizteko lege-esparru bat onartu du, energia berriztagarriak saritzeko sistema batean oinarritua. Hala ere, energia-eredu iraunkorragoa sendotzen duten proposamen horiek murrizketa izan dute azken urteotan, eta murrizketa horrek eztabaida sortu du.

Euskadin ez ditu nahi bezalako fruituak eman energia berriztagarrien estrategia energetikoak. Energiaren Euskal Erakundeak emandako datuen arabera, 2012. urtean iturri berriztagarrietatik datorren energiaren kontsumo gordina %7,6ra iritsi zen, nahiz eta, 2010eko estrategia energetikoan, %12ra iristea espero zen. Kontua ez da errudunak bilatzea. Partekatutako ardura da berriztagarriak ez diren iturrien gehiegizko erabilera eta horiekiko mendekotasuna. Energia eolikoa garatzeari buruz gizartea eta erakundeak ados jarri ez direnez gero, horren garapena ez atzera ez aurrera gelditu da.

Orain dela gutxi, Ararteko erakundeak azpimarratu du energiaren plangintza estrategikoa bultzatu behar dela, energia berriztagarriak eta energia eolikoa sustatzeko neurri eragingarriak bultzatuz, 2020rako Euskadiko Estrategia Energetikoan adierazitako helburuak bete ahal izateko.

Bestalde, eztabaida piztu du gure lur azpian gas naturala ateratzeko teknika (fracking deiturikoa) garatzeko proposamenak. Ebazpen batean azaldu genuenez, gizartean eztabaida irekia egin beharra dago eta gai hauek aztertu behar dira bertan: energia aurrezteko eta eraginkorra izateko politika energetikoak, berotegi-efektua duten gasak gutxitzea eta energia-iturri berriztagarrietatik energia gehiago lortzea.

Eztabaida eskatzeak ez luke izan behar errebindikazio erretoriko bat. Herritarren partaidetzak ere ez luke izan behar bete beharreko formalismo huts bat. Prozesu horiek aukera ematen dute mobilizatuta eta erne dagoen gizarte zibil sortzaile bati aditzeko.

Administrazio, gizarte-eragile eta herritarren plataforma anitzen artean energiari buruzko eztabaida bultzatzea funtsezkoa da estrategia energetikorik onena prestatzeko. Ahaleginak egin behar ditugu adostasunean oinarritutako konponbide bat lortzeko, planetaren etorkizuna eta gure oraingo ongizate-egoera iraunaraziko dituena.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 5a

 

PostHeaderIcon Declaración Institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio AmbienteArartekoaren Erakundearen adierazpena. Ingurumenaren Munduko Egunean

fwclogo

Hoy celebramos en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente. El lema elegido en esta ocasión no ha podido ser más oportuno: “Piensa, aliméntate, ahorra”. Esta campaña mundial promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente pretende concienciar a la opinión pública contra la cultura del desecho de alimentos que implica desaprovechar al año más de 1,3 millones de toneladas de alimentos. Esa producción de excedentes de recursos alimentarios para su posterior desperdicio, junto al reproche ético que conlleva, provoca una inmensa huella ecológica sobre los limitados recursos naturales del planeta.

 La institución del Ararteko quiere unirse a la celebración de este día con toda la ciudadanía vasca compartiendo la necesidad de hacer una profunda reflexión interior y colectiva sobre el consumo conspicuo que, en demasiadas ocasiones, hace nuestra sociedad de los recursos alimentarios y del resto de recursos naturales.

 La búsqueda de fórmulas que permitan la reducción del deshecho de alimentos pasa por medidas que, permitiendo garantizar la seguridad alimentaria, posibiliten una mayor cercanía entre el productor y el consumidor, y fomenten actividades como la agricultura ecológica o la pesca sostenible.

 Por su parte, el ahorro está dirigido a un consumo sostenible y a una utilización racional de los recursos que dispone el planeta. La utilización de los recursos, que como todos deberíamos ser conscientes no son ilimitados, tiene un reflejo en nuestra huella ecológica. Cada día que pasa nuestro planeta pierde algo de su capacidad regeneradora. Este mes de mayo, el nivel de C02 en la atmósfera, uno de los gases que más contribuye al calentamiento global, ha sobrepasado una media diaria de 400 partes por millón, un límite simbólico no visto en la Tierra desde hace tres millones de años.

 Un día como hoy queremos hacer hincapié en el amplio margen de mejora que el ahorro tiene en sectores como el energético. Este ahorro energético está ligado con la eficiencia energética y con la utilización de fuentes de energía renovables. El consumo de energías fósiles continúa aun siendo hegemónico en Euskadi tanto en el transporte, en la industria como en nuestros hogares. El excesivo uso y dependencia de estas fuentes no renovables requiere una reflexión social ineludible entre todos los agentes políticos, sociales y la ciudadanía en general. Un ejemplo es el conflicto social surgido en torno a la fracturación hidráulica (fracking) en Euskadi. En nuestra resolución sobre la fracturación hidráulica en Euskadi hemos planteado la necesidad de un debate social y abierto en el que incluíamos un análisis sobre las políticas energéticas de ahorro y eficiencia energética, la reducción de gases con efecto invernadero y conseguir una mayor cuota de energía procedente de fuentes de energía renovables.

 Existen otros ámbitos en los cuales podemos obrar para convertir nuestro consumo en sostenible. El reto que nos plantea el lema elegido por el PNUMA es fundamental para no agotar los recursos de nuestro planeta. Nos va el futuro en ello.

 

Vitoria/Gasteiz 5 de junio de 2013

 

 fwclogo

Gaur Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen da planeta osoan. Oraingo honetan aukeratu den goiburua ezin egokiagoa da: “Pentsatu, elikatu, aurreztu”. Munduko kanpaina hau Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) sustatu du, janariak botatzearen kulturaren kontra jendea kontzientziatzeko, izan ere, horren ondorioz, urtero 1,3 milioi tonatik gora janari galtzen dira alferrik. Elikagaien soberakin horiek ekoizteak gero alferrik galtzeko, baita horrek berekin dakarren gaitzespen etikoak ere, arrasto ekologiko izugarria sortzen du planetako baliabide natural mugatuetan.

Gure gizarteak, sarriegi, janari-baliabideen eta gainontzeko baliabide naturalen gehiegizko kontsumoa egiten du. Horregatik, egun hau ospatzean, Arartekoak euskal herritar guztiekin bat egin nahi du eta gehiegizko kontsumo horretaz hausnarketa sakona -barrukoa nahiz kolektiboa- egiteko premia partekatu nahi du.

Janari gutxiago botatzeko formulak bilatu nahi badira, zenbait neurri hartu behar dira. Neurri horiek ahalbidetu behar dute elikadura segurtasuna bermatzea, ekoizlea eta kontsumitzailea elkarrengandik hurbilago egotea, eta nekazaritza ekologikoa edo arrantza iraunkorra bezalako jarduerak sustatu behar dituzte.

Beste alde batetik, aurreztea kontsumo iraunkorrera eta planetan dauden baliabideak zentzuz erabiltzera bideratuta dago. Baliabideen erabilera -denok konturatu beharko genuke baliabide horiek ez direla mugagabeak- gure arrasto ekologikoan islatzen da. Egunetik egunera, gure planetak birsortzeko ahalmen pixka bat galtzen du. Maiatzean, atmosferako CO2ren mailak -berotze globala gehien eragiten duten gasetako bat da hori- milioiko 400 zati gainditu ditu batez beste egun bakoitzeko. Muga sinboliko hori ez da ikusi Lurrean duela hiru milioi urtez geroztik.

Gaur bezalako egun batean nabarmendu nahi dugu aurrezteak hobetzeko tarte handia daukala energiarena bezalako sektoreetan. Energia aurreztea, jakina, eraginkortasun energetikoarekin eta energia-iturri berriztagarriak erabiltzearekin lotuta dago. Euskadin energia fosilen kontsumoa da nagusi, hala garraioan eta industrian nola gure etxeetan. Berriztagarriak ez diren energia-iturri horien gehiegizko erabilerak eta horiekiko mendekotasunak beharrezko egiten du gizarte-gogoeta egitea, ezin saihestuzkoa, eragile politikoen, sozialen eta herritar ororen artean.

Horren adibide bat da haustura hidraulikoaren gainean (fracking-a) Euskadin sortu den gizarte-gatazka. Euskadiko haustura hidraulikoari buruzko gure ebazpenean adierazi dugu gizarte-eztabaida irekia egin behar dela eta bertan aztertu beharko liratekeela energia aurrezteko eta eraginkorra izateko energia-politikak, berotegi-efektua duten gasak gutxitzea eta energia-iturri berriztagarrietatik energia-kuota handiagoa lortzea.

Beste eremu batzuetan ere jardun dezakegu gure kontsumoa iraunkorra bihur dadin. NBIPren goiburuak egin digun erronka funtsezkoa da gure planetako baliabideak ez ahitzeko. Etorkizuna horren baitan dago.

Vitoria-Gasteiz 2013ko ekainaren 5a

 

 

Gaur Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen da planeta osoan. Oraingo honetan aukeratu den goiburua ezin egokiagoa da: “Pentsatu, elikatu, aurreztu”. Munduko kanpaina hau Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) sustatu du, janariak botatzearen kulturaren kontra jendea kontzientziatzeko, izan ere, horren ondorioz, urtero 1,3 milioi tonatik gora janari galtzen dira alferrik. Elikagaien soberakin horiek ekoizteak gero alferrik galtzeko, baita horrek berekin dakarren gaitzespen etikoak ere, arrasto ekologiko izugarria sortzen du planetako baliabide natural mugatuetan.

Gure gizarteak, sarriegi, janari-baliabideen eta gainontzeko baliabide naturalen gehiegizko kontsumoa egiten du. Horregatik, egun hau ospatzean, Arartekoak euskal herritar guztiekin bat egin nahi du eta gehiegizko kontsumo horretaz hausnarketa sakona -barrukoa nahiz kolektiboa- egiteko premia partekatu nahi du.

Janari gutxiago botatzeko formulak bilatu nahi badira, zenbait neurri hartu behar dira. Neurri horiek ahalbidetu behar dute elikadura segurtasuna bermatzea, ekoizlea eta kontsumitzailea elkarrengandik hurbilago egotea, eta nekazaritza ekologikoa edo arrantza iraunkorra bezalako jarduerak sustatu behar dituzte.

Beste alde batetik, aurreztea kontsumo iraunkorrera eta planetan dauden baliabideak zentzuz erabiltzera bideratuta dago. Baliabideen erabilera -denok konturatu beharko genuke baliabide horiek ez direla mugagabeak- gure arrasto ekologikoan islatzen da. Egunetik egunera, gure planetak birsortzeko ahalmen pixka bat galtzen du. Maiatzean, atmosferako CO2ren mailak -berotze globala gehien eragiten duten gasetako bat da hori- milioiko 400 zati gainditu ditu batez beste egun bakoitzeko. Muga sinboliko hori ez da ikusi Lurrean duela hiru milioi urtez geroztik.

Gaur bezalako egun batean nabarmendu nahi dugu aurrezteak hobetzeko tarte handia daukala energiarena bezalako sektoreetan. Energia aurreztea, jakina, eraginkortasun energetikoarekin eta energia-iturri berriztagarriak erabiltzearekin lotuta dago. Euskadin energia fosilen kontsumoa da nagusi, hala garraioan eta industrian nola gure etxeetan. Berriztagarriak ez diren energia-iturri horien gehiegizko erabilerak eta horiekiko mendekotasunak beharrezko egiten du gizarte-gogoeta egitea, ezin saihestuzkoa, eragile politikoen, sozialen eta herritar ororen artean.

Horren adibide bat da haustura hidraulikoaren gainean (fracking-a) Euskadin sortu den gizarte-gatazka. Euskadiko haustura hidraulikoari buruzko gure ebazpenean adierazi dugu gizarte-eztabaida irekia egin behar dela eta bertan aztertu beharko liratekeela energia aurrezteko eta eraginkorra izateko energia-politikak, berotegi-efektua duten gasak gutxitzea eta energia-iturri berriztagarrietatik energia-kuota handiagoa lortzea.

Beste eremu batzuetan ere jardun dezakegu gure kontsumoa iraunkorra bihur dadin. NBIPren goiburuak egin digun erronka funtsezkoa da gure planetako baliabideak ez ahitzeko. Etorkizuna horren baitan dago.

Vitoria-Gasteiz 2013ko ekainaren 5a

 

PostHeaderIcon Día Mundial del Medio Ambiente 2012. Por un modelo de economía verde y participativo2012ko Ingurumenaren Munduko Eguna.

 

 

Desde la institución del Ararteko nos unimos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2012 que con el tema: “Una economía verde: ¿te incluye a ti?” se desarrolla hoy, 5 de junio, en todo el planeta.

 

En el difícil contexto económico que atraviesa Europa, hablar de economía verde es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. La economía verde nos puede permitir crecer en empleo, eficiencia energética y en desarrollo humano, pero, al mismo tiempo, decrecer en contaminación, emisiones de carbono, riesgos ambientales y en pérdida de biodiversidad y de recursos no renovables.

 

El lema elegido este año implica un grado de responsabilidad de todas personas, instituciones y agentes económicos en la consecución de ese objetivo de bienestar humano. También es un guiño a la participación ciudadana.

 

En un día como hoy la institución del Ararteko quiere destacar la importante labor que junto a instituciones y agentes económicos vienen desarrollando grupos y asociaciones sociales en la defensa de nuestro medio ambiente. Para facilitar esta profusa labor de la sociedad civil las administraciones públicas vascas deben poner todos los medios a su alcance para afianzar los pilares de la democracia ambiental: información, participación y acceso a la justicia.

 

Para salvaguardar estos derechos ambientales, el Ararteko ha incorporado en el último informe presentado al Parlamento Vasco una recomendación general sobre democracia y participación ciudadana. El objeto de esta recomendación es realizar una serie de reflexiones sobre la participación ciudadana en nuestro ordenamiento jurídico, en especial en lo que respecta a las decisiones medioambientales.

 

Desde el Ararteko consideramos que la participación ciudadana es una apuesta de presente y futuro, aliada con el desarrollo humano y con la equidad social, y un instrumento clave para avanzar en ese modelo de economía verde. En ese contexto, queremos hacer un llamamiento a los poderes y administraciones públicas, así como a la ciudadanía, para una adecuada gestión de los conflictos medioambientales, mediante la búsqueda de soluciones participativas

 

 

 

 

 

Ararteko erakundeko kideok bat egiten dugu 2012ko Ingurumenaren Munduko Egunaren ospakizunarekin. “Ekonomia berdea: zu ere hartzen zaitu?” lema duela, gaur -ekainak 5- ospatuko da planeta osoan.

 

Europak bizi duen egoera ekonomiko zailean, ekonomia berdeaz hitz egitea aukera paregabea da, eta aprobetxatu egin behar dugu. Ekonomia berdeak aukera eman diezaguke enplegua, energiaren eraginkortasuna eta gizakiaren garapena hazteko, baina, aldi berean, baita ere kutsadura, karbono isurketak, ingurumen arriskuak, biodibertsitatearen eta baliabide ez berriztagarrien galera gutxitzeko.

 

Aurten aukeratutako lemak berekin dakar pertsona, erakunde eta ekonomia-eragile guztiek erantzukizuna beren gain hartzea, gizakien ongizaterako helburu hori lortzeko. Herritarrek parte hartzeko gonbit inplizitua ere bada.

 

Gaur bezalako egun seinalatuan, Arartekoak argi nabarmendu nahi du gizarteko talde eta elkarte batzuk -erakunde eta ekonomia eragile batzuekin batera- gure ingurumena babesten egiten ari diren lan garrantzitsua. Gizarte zibilaren lan oparo hori errazte aldera, euskal herri-administrazioek eskura dituzten bitarteko guztiak jarri behar dituzte ingurumenaren demokraziaren zutabeak sendotzeko: alegia, informazioa, partaidetza eta justizia eskuratu ahal izatea.

 

Ingurumenarekin lotutako eskubide horiek babesteko asmoz, Arartekoak demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko gomendio orokorra egin du Eusko Legebiltzarrari aurkeztu dion azken txostenean. Gomendio horren bidez hainbat gogoeta helarazi nahi ditu herritarrek gure legerian duten parte-hartzeaz, batik bat ingurumenarekin zerikusia duten erabakiei dagokienez.

 

Ararteko erakundearen ustez, herritarren parte-hartzea oraingo eta geroko apustua da, gizakiaren garapenarekin eta gizarte-ekitatearekin lotutakoa, eta funtsezko tresna, ekonomia berdearen eredu horretan aurrera egin nahi bada. Testuinguru horretan, dei egin nahi diegu botere eta administrazio publikoei, bai herritarrei ere, ingurumenezko gatazkak egoki kudea daitezen, partaidetzazko konponbideak erabiliz.